Restrukturyzacja restauracji

Jakub Ostrowski07 maja 2020Komentarze (0)

Problemy finansowe związane z wprowadzonym stanem epidemii, a w konsekwencji ograniczenia w prowadzeniu działalności, zaczynamy odczuwać coraz mocniej. Tarcza antykryzysowa pomaga przedsiębiorcom, ale dla wielu nie wystarczy, żeby uniknąć bankructwa. Pożyczka 5 tyś zł dla właściciela restauracji, który nie może zaprosić do siebie gości, żeby skosztowali dań z nowej wiosennej karty nic nie pomoże.

Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest zawieszony, jeżeli niewypłacalność powstała z powodu koronawirusa, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zawieszenie tego terminu nie oznacza, że nie trzeba nic robić. Polecam Ci złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Do wyboru masz kilka trybów, a ich wybór zależy w szczególności od rodzaju prowadzonej działalności, wysokości długu, posiadanego majątku czy ilości wierzycieli.

Postępowanie restrukturyzacyjne kończy się głosowaniem wierzycieli nad propozycjami układowymi jakie zostaną przez Ciebie złożone. Propozycje układowe trzeba dostosować do możliwości Twojej firmy. Jeżeli masz do spłaty 10 mln zł, a realnie jesteś w stanie spłacić 5 mln zł to propozycje układowe powinny zakładać redukcje zadłużenia na poziomie 50%. Gołe propozycje układowe jeszcze nic nie pomogą. Należy przedstawić wierzycielom, że są to realne propozycje i oddanie głosu na „tak” umożliwi im odzyskanie pieniędzy (przynajmniej w części). Cały proces jest skomplikowany i wymaga analizy. Nie chcę Cię straszyć, ale tak samo intensywnie jak Ty będziesz zabiegał o to, żeby wierzyciel zrezygnował z części swoich pieniędzy, tak samo uparcie wierzyciel będzie dążył do ich odzyskania. Na pewno można znaleźć złoty środek.

Wracając do tytułu wpisu. Restauracja nie przyjmuje gości, sprzedaż posiłków na wynos nie wystarcza na pokrycie kosztów działalności. Nie płacisz na czas wynagrodzeń i nie regulujesz innych zobowiązań. A przed epidemią ciężko było znaleźć wolny stolik nawet na tygodniu? Radzę Ci ratować swój biznes!

Należy złożyć do sądu wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, który będzie traktowany jako pilny. Po otwarciu postępowania możesz wziąć głęboki oddech, bo obowiązek płatności zostaje zawieszony. W postępowaniu dochodzi do głosowania nad propozycjami układowymi, wierzyciele zgadzają się na przedstawione przez Ciebie warunki spłaty. W między czasie możesz otworzyć restaurację, obrót wzrasta, a dobry szef kuchni nie odszedł z pracy. Zaczynasz realizować obietnice złożone wierzycielom i możesz uniknąć upadłości.

Proste? Nie do końca, ale jestem od tego, żeby Ci pomóc.

Osobiście uważam, że oferowana pomoc w ramach tarczy antykryzysowej to za mało dla większości przedsiębiorców. Nie namawiam do rezygnacji ze skorzystania z oferty pomocowej państwa, ale warto rozważyć wszystkie możliwości, których wdrożenie pomoże uniknąć bankructwa.

Oprócz tarczy antykryzysowej ustawodawca od 2016 roku proponuje postępowania restrukturyzacyjne, których celem jest ochrona przed upadłością. Rok 2020 będzie znacznie trudniejszy dla polskiej gospodarki niż lata ubiegłe, co także znajdzie odzwierciedlenie w większej liczbie restrukturyzacji. W 2019 roku sądy uwzględniły 445 wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych, to więcej o 28 niż w 2018 roku. Jak widzicie jeszcze bez epidemii tendencja była wzrostowa. Jaki wynik zanotujemy w 2020 roku? Nikt tego jeszcze nie wie, ale warto mieć świadomość, że z każdej sytuacji jest wyjście.

Wiem, że możesz mieć już dość czytania na temat tego, co możesz zrobić, żeby uniknąć kryzysu w Twojej firmie, dlatego tym razem zapraszam Cię do wysłuchania krótkiego nagrania z rozmowy, w której starałem się wyjaśnić różnice między tarczą antykryzysową, a postępowaniem restrukturyzacyjnym.

 

Twoja firma ma kłopoty finansowe w związku z epidemią?

Zastanów się, czy chcesz ubiegać się o pomoc od Państwa czy wybierasz postępowanie restrukturyzacyjne.

Mecz, w którym grają przeciwko sobie: tarcza antykryzysowa i postępowanie restrukturyzacyjne nie zakończy się remisem. Dobrodziejstwa jakie otrzymasz w ramach tarczy antykryzysowej nie stosuje się do przedsiębiorców, wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne lub złożono wniosek o restrukturyzację.

Musisz (nie lubię tego słowa) wybrać pomiędzy wsparciem jakie daje tarcza antykryzysowa, a postępowaniem restrukturyzacyjnym. Osobiście uważam, że możliwości tarczy antykryzysowej w wielu przypadkach nie będą wystarczające i nie pomogą wyjść z kryzysu.

Sprawdzaj, analizuj, nie podejmuj decyzji pod wpływem impulsu. O tarczy antykryzysowej dowiesz się wszystkiego z mediów, internetu i od księgowej. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o postępowaniu restrukturyzacyjnym to przeczytaj ten wpis, a później skontaktuj się ze mną (tym bardziej jeżeli problemy z płynnością były już zauważalne przed epidemią).

Tytuł dzisiejszego wpisu to powielenie pytania jakie często słyszę od swoich rozmówców. Będąc precyzyjnym powinienem powiedzieć: tele-rozmówców i wideo-rozmówców. Dla wyjaśnienia moja kancelaria działa, ale w ograniczonym zakresie. Nie spotykamy się osobiście z Klientami, za to jesteśmy do ich pełnej dyspozycji. Okazuje się, że spotkania twarzą w twarz w 90% przypadków nie są potrzebne, a ogromna część pracy może zostać wykonana z innego miejsca niż biuro.

Wracając do tematu. Zacznę od najłatwiejszej części odpowiedzi: jeżeli jesteś konsumentem – osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej – to nikt nie może Cię zmusić do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Upadłości konsumencka to prawo, a nie obowiązek. Konsument, który jest niewypłacalny, a nie składa wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji prawnych.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – przedsiębiorców albo osób zarządzających spółkami, np. prezes zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Odmienność polega na tym, że przedsiębiorcy w pewnych okolicznościach mają obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Kiedy? Dłużnik powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jeżeli jest niewypłacalny.

Niewypłacalność jest wtedy, kiedy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Pamiętaj, że jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące, to co do zasady jesteś niewypłacalny.

Zdaję sobie sprawę, że samemu nie jest łatwo ocenić, kiedy nastąpiła niewypłacalność i czy już powinieneś składać wniosek o ogłoszenie upadłości, dlatego proszę analizuj na bieżąco kondycję finansową. Szczególnie w tak ciężkich czasach dla biznesu z którymi obecnie mamy do czynienia.

Wprowadzona tarcza antykryzysowa nie zwalnia Cię z obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie wydłuża żadnych terminów. Masz tylko 30 dni na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, żeby uniknąć konsekwencji, zarówno w zakresie prawa cywilnego jak i karnego.

Złożyłeś wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w terminie na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości? Myślisz, że w ten sposób możesz być spokojny o swoją odpowiedzialność? NIC BARDZIEJ MYLNEGO! Złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie zwalnia Cię z żadnej odpowiedzialności. Dlatego trzeba zastosować inne rozwiązanie.

Czasy w biznesie są ciężkie i trzeba liczyć się z tym, że będzie jeszcze gorzej. Z każdej sytuacji jest wyjście. Działaj we własnym interesie, nikt za Ciebie tego nie zrobi.

 

Jeżeli interesujesz się choć trochę upadłością konsumencką to pewnie wiesz, że od 24 marca 2020 r. zaczynają obowiązywać zupełnie nowe zasady ogłaszania upadłości konsumenckich.

Najważniejsza zmiana, która umożliwi uzyskanie pozytywnej decyzji – ogłoszenie upadłości – dotyczy uchylenia przepisu na podstawie, którego sądy oddalały wnioski konsumentów.

Dla przejrzystości tematu nie będę opisywał co uchylono, co zostało zmienione, a co dalej obowiązuje w niezmienionym kształcie. Zakładam, że interesuje Cię jak jest, dlatego czytając ten tekst dowiesz się jak wygląda „nowa” upadłość konsumencka (obowiązująca od 24.03.2020 r.).

Aktualnie wszystkie wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w przypadku zaistnienia niewypłacalności oraz przy braku prowadzenia działalności gospodarczej będą uwzględnianie przez sąd – co oznacza ogłoszenie upadłości dla wszystkich.

Brak majątku nie jest przeszkodą do ogłoszenia upadłości. W sytuacji, gdy majątek (lub jego brak) nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa – środki na pokrycie kosztów wypłacane są z kasy danego sądu, który ogłosił upadłość.

W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd wyznacza syndyka, którego głównymi zadaniami są zlikwidowanie/sprzedaż majątku (o ile go masz; bo tak jak już napisałem posiadanie majątku nie ma znaczenia dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej) oraz sporządzenie listy wierzytelności.

Lista wierzytelności to dokument zawierający zestawienie Twoich wierzycieli. Lista sporządzana jest przez syndyka. W skrócie: komu i ile jesteś winna/y.

Po zatwierdzeniu złożonej przez syndyka listy wierzytelności i przeprowadzeniu przez niego likwidacji/sprzedaży majątku, składa on do sądu projekt planu spłaty wierzycieli znajdujących się na liście wierzytelności albo informację, że:

– doprowadziłaś/eś do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyłaś/eś jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie majątku oraz celowe nieregulowanie zobowiązań

lub

– w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do Ciebie prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym już umorzono Ci całość lub część zobowiązań.

w tych dwóch powyższych przypdkach sąd odmówi umorzenia zobowiązań lub ustalenia planu spłaty, a niespłacone długi w dalszym ciągu będą Cię obciążały, chyba, że ustalenie planu spłaty lub umorzenie zobowiązań jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi (bardzo ocenne i wyjątkowo ryzykowne).

Syndyk może też przedstawić informacje wskazujące, że Twoja osobista sytuacja powoduje, że jesteś trwale niezdolna/y do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty i wtedy sąd umorzy Ci w całości wszystkie zobowiązania jakie powstały przed dniem ogłoszenia upadłości. Sukces.

Nie rób niczego pochopnie. Spokojnie zaplanuj całe postępowanie i przygotuj się na różne warianty, bo jeżeli źle podejdziesz do sprawy, to może ona zakończyć się totalną klapą. Oznacza to w tym przypadku, że sąd ogłosi Ci upadłość, ale może ustalić plan spłaty na 7 lat lub odmówić jego ustalenia i zostaniesz ze swoimi długami na kolejne lata…

Statystyki pokazują ciągły wzrost ogłoszonych upadłości konsumenckich, spójrz jak to wyglądało:

2015 r. – 2153 ogłoszonych upadłości

2016 r. – 4447 ogłoszonych upadłości

2017 r. – 5470 ogłoszonych upadłości

2018 r. – 6552 ogłoszonych upadłości

2019 r. – 7944 ogłoszonych upadłości

Ile będzie w tym roku?