Postępowanie układowe

Jakub Ostrowski        23 czerwca 2016        Komentarze (0)

Co, jeśli ilość wierzytelności spornych nie pozwala na skorzystanie z możliwości jakie daje postępowanie o zatwierdzenie układu albo przyśpieszone postępowanie układowe?

Dla przypomnienia: z postępowania o zatwierdzenie układu albo przyśpieszonego postępowania układowego nie skorzystasz, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Odwrotnie też to działa, tzn. jeżeli suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem sąd nie otworzy postępowania układowego.

Jeżeli masz problem z oceną, które postępowanie jest dla Ciebie, napisz do mnie, chętnie Ci pomogę.

Wracając do rzeczy. Powinieneś wiedzieć, że oprócz powyższego postępowanie układowe tylko trochę różni się od przyśpieszonego postępowania układowego, a jest bardzo podobne do postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu.

Zarząd majątkiem sprawujesz dalej samodzielnie, no może prawie samodzielnie, bo zarządzasz pod  okiem nadzorcy sądowego, który zostaje wyznaczony przez sąd.

Składając wniosek o otwarcie postępowania układowego nie możesz zapomnieć o generalnych zasadach w zakresie wymogów formalnych jakie nakłada na Ciebie prawo restrukturyzacyjne. W mojej ocenie sąd będzie bardzo rygorystycznie oceniał czy uprawdopodobniłeś zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania układowego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia.

Uważam, że bardzo dobrym argumentem przemawiającym za postępowaniem układowym jest to, że sąd może zawiesić postępowania egzekucyjne/komornicze.

Pomyśl! Szykuje się duży kontrakt czy inna możliwość pozyskania środków finansowych, a wobec Ciebie zostaje wszczęte postępowanie egzekucyjne, wierzyciel agresywny, zajęcia ruchomości itp. Zastanawiasz się „jak żyć?!”, a raczej jak tu dalej prowadzić biznes.

Proste! Złóż wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Przekonaj sąd, że będzie to korzystne dla Twojego przedsiębiorstwa. Efekt: zawieszone działania komornika. Masz więcej powietrza, działasz i zarabiasz, a razem z Tobą zarabiają wierzyciele, bo masz możliwości do zrealizowania układu.

Szybkość tego postępowania też przemawia na jego korzyść. Już w terminie – co do zasady – dwóch tygodniu od dnia złożenia wniosku, sąd na posiedzeniu niejawnym rozpozna Twój wniosek – oczywiście, jeżeli nie będzie zawierał żadnych braków formalnych.

Jesteś niewypłacalny?

Za chwilę utracisz płynność finansową?

Restrukturyzacja jest dla Ciebie.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jakub Ostrowski        08 czerwca 2016        Komentarze (0)

Osoba sprawująca funkcję syndyka w Twoim postępowaniu upadłościowym nie jest Twoim wrogiem! Proszę, zapamiętaj to.

Ostatnio na szkoleniu usłyszałem bardzo mądre słowa, a mianowicie, że syndyk nie jest tylko przedłużeniem ramienia sądu upadłościowego czy sędziego komisarza, ale jest także psychologiem. Osobiście uważam, że nie można do upadłych konsumentów podchodzić tylko zadaniowo. Każdy ma indywidualną historię, w której kryje się dramatyzm.

W głównej mierze to od Ciebie zależy ile będzie trwało Twoje postępowanie upadłościowe. Także jego efektywność zależy od Twojego nastawienia i chęci współpracy z syndykiem. Przecież to Ty chcesz, aby sąd umorzył Twoje zobowiązania, które nie zostaną zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. Kto inny ma Ci w tym pomóc, jak nie syndyk.

Postępowanie po ogłoszeniu upadłości wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych charakteryzuje się pewną specyfiką, ale także zasadza się na generalnych regułach postępowania upadłościowego prowadzonego wobec przedsiębiorców.

Jeżeli jesteś upadłym konsumentem radzę Ci nie czekać aż syndyk sam się do Ciebie zgłosi. Podczas ogłoszenia postanowienia dowiesz się kto personalnie zajmie się Twoimi długami. Zapisz nazwisko, znajdź w internecie, zadzwoń i umów się na spotkanie. Działaj!

Katalog czynności jakie musi wykonać syndyk podczas pracy z upadłym konsumentem jest otwarty, ale na pewno będą to zadania polegające na zarządzie majątkiem wchodzącym w skład masy upadłościowej, likwidacją tego majątku, ustaleniem listy wierzytelności, przygotowaniem planu podziału, ale także wiele innych czynności porządkowych.

Jeżeli syndyk o coś Cię prosi to nie dlatego, że ma taki kaprys, ale po pierwsze: dla tego, że przepisy prawa upadłościowego zobowiązują go do tego, a po drugie: robi to, żeby Ci pomóc. Masz wątpliwości do działań syndyka? Poproś o wyjaśnienie. Zapewniam Cię, że jeżeli wykażesz chęć współpracy, zaowocuje ona bezpośrednio przekładając się na Twoją sytuację.

ps.

Powyższe zasady także odnoszą się do przedsiębiorców, nie ma wyjątków czy jesteś prezesem zarządu spółki z o.o. czy jednoosobowym przedsiębiorcą – upadłości są dla ludzi i prowadzą je ludzie.

Upadłość czy restrukturyzacja?

Jakub Ostrowski        05 czerwca 2016        Komentarze (0)

Mam nadzieję, że dzisiejszym wpisem uda mi się zobrazować Ci sytuację, po której podejmiesz odpowiednie decyzje, albo będziesz wiedział, że szybkie reagowanie i działanie stanowi dużą część oczekiwanego sukcesu.

Zapewne nie raz byłeś chory. Walczysz na różne sposoby, starasz się zapobiec rozwojowi choroby, kupujesz pseudo leki, które dają ukojenie, ale tylko na chwile.

Nie wyzdrowiałeś? Dalej jest tak samo? Nie?!

Jest gorzej!

Pozwoliłeś, aby choroba się rozwinęła. Nie jesteś w stanie już sam sobie pomóc. 

Wreszcie – zmuszony sytuacją – idziesz do lekarza.

Antybiotyki, zwolnienie, powikłania i cała plaga tego, co najgorsze.

Dalej chyba nie muszę opisywać, doskonale wiesz jak jest.

Też wiesz, że w zależności od rodzaju choroby konsekwencje są bardzo zróżnicowane.

Czasami pacjenta po długim leczeniu i terapii udaje się odratować, czasami trzeba mu pomóc odejść godnie i bezboleśnie, no nie da się już nic zrobić.

Zastanawiasz się co prawnik może wiedzieć o medycynie? Myślisz: Pewnie niewiele!

Ale podobieństwo pomiędzy zawodem prawnika a lekarza jest bardzo zauważalne! 

W wielkim skrócie. Jesteś chory: szybko reagujesz, idziesz do lekarza i zapewne w większości przypadków obejdzie się bez antybiotyków czy innych mocno ingerujacych zabiegów.

To co teraz napisze jest bardzo ważne, chciałbym żebyś to zrozumiał.

Twoje przedsiębiorstwo też żyje! Dziwne? 

Absolutnie nie!

Posatram Ci się to wytłumaczyć na zasadzie porównania.

Jeżeli masz kłopoty finansowe, proszę Cię nie czekaj, bo cud się nie zdarzy, nie wygrasz w lotka ( a grasz w ogóle? ), nie dostaniesz spadku od zamożnej cioci i nie zdarzy się cała reszta tych szczęśliwych filmowych historii!

Bierz sprawy w swoje ręce. To Twoje przedsiębiorstwo. Działaj póki to Ty możesz nad tym zapanować.

Tak, wiem. Pomyślałeś: zawsze kiedy mi nie wyjdzie złożę wniosek o upadłość i zacznę wszystko od nowa. Nic bardziej mylnego. Osoby sprawujące funkcję syndyka w postępowaniach likwidacyjnych to zazwyczaj bardzo mili ludzie, ale działają na podstawie przepisów prawa, a jaki jest jeden z głównych celów postępowania liwkidacyjnego? Dokładnie, tak jak sama nazwa wskazuje: likwidacja majątku upadłego. Twojego majątku.

Obrazowo: 

stół operacyjny i pacjent z nowotworem złośliwym = upadłość likwidacyjna – nie masz żadnego wpływu na efekt finalny…

szybka reakcja medyczna przy pierwszych objawach = postępowanie restrukturyzacyjne – żyjesz, działasz, zarządzasz, wychodzisz z choroby/kłopotów finansowych!

Nie czekaj i nie odkładaj rozwiązania swoich problemów finansowych na później. Działaj! Teraz! Bo z przedsiębiorstwem jest jak z człowiekiem! Żyje! Od Ciebie zależy jak długo i z jaką satysfakcją!

Rozumiesz? 

Zakładam, że jesteś rozsądnym przedsiębiorcą. Wybór należy tylko do Ciebie, albo Twoje przedsiębiorstwo będzie żyło albo diagnoza będzie katastrofalna.

ps.

Nie ważne czy jesteś konsumentem czy prowadzisz jedoosobową działalność gospodarczą, czy zarządzasz dużą spółką prawa handlowego. Ważne, że chcesz coś naprawić i działasz szybko.

Przyśpieszone postępowanie układowe

Jakub Ostrowski        29 maja 2016        Komentarze (0)

Jeżeli chcesz uniknąć ogłoszenia upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami przyśpieszone postępowanie układowe może być dla Ciebie.

Przyśpieszone postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Musisz wiedzieć, że będziesz mógł skorzystać z tego rozwiązania tylko wtedy, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Pierwszym krokiem jest złożenie do właściwego Sądu wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego. Oczywiście taki wniosek musi zawierać w swojej treści odpowiednie informacje, dane czy oświadczenia dłużnika. Bezwzględnie nie możesz zapomnieć o przedłożeniu propozycji układowych wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym czy bilansu sporządzonego dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku.

Sygnalizuję, że to nie wszystkie wymogi formalne wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego.

Bardzo ważna jest też dokumentacja jaka zostanie załączona do wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego dlatego, że Sąd podejmuje decyzję na posiedzeniu niejawnym na podstawie dokumentów jakie przedłoży dłużnik.

Otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego wywołuje wiele skutków prawnych. Dla Ciebie dłużniku jest najważniejsze to, że możesz uzyskać natychmiastową ochronę przed prowadzonymi wobec Ciebie egzekucjami komorniczymi, ponieważ postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem ulegają zawieszeniu z dniem otwarcia postępowania.

Istotne dla Ciebie będzie również to, że po otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego nie ma możliwości wypowiedzenia dłużnikowi umowy najmu, dzierżawy, kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń i gwarancji bankowych oraz akredytyw, jak również umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi.

Korzystne?

Pewnie, że tak!

Jednakże musisz pamiętać o obowiązku pełnej współpracy z sędzią komisarzem i nadzorcą sądowym, którym musisz udzielać wszelkich potrzebnych wyjaśnień. Nadzorca sądowy zostanie wyznaczony w postanowieniu o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego.

W terminie dwóch tygodni od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego nadzorca sądowy sporządza i składa sędziemu-komisarzowi:

  1. plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika;
  2. spis wierzytelności;
  3. spis wierzytelności spornych.

Niezwłocznie po złożeniu dokumentów przez nadzorcę sądowego, sędzia-komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Układ zostaje przyjęty, gdy za przyjęciem zagłosuje ponad 50% wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Jakub Ostrowski        29 kwietnia 2016        Komentarze (0)

W mojej ocenie, najszybszym i najmniej ingerującym w majątek dłużnika nowym postępowaniem restrukturyzacyjnym jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Oczywiście, nie każdy dłużnik będzie mógł skorzystać z tego dobrodziejstwa.

Podane poniżej informacje dotyczą samej istoty tego konkretnego postępowania. Jeżeli jesteś dłużnikiem powinieneś wiedzieć, że Twoja sytuacja jest wyjątkowa i zanim zdecydujesz się na ten tryb restrukturyzacji, musisz dokładnie rozważyć czego oczekujesz w ramach oddłużenia. Natomiast jeżeli jesteś wierzycielem, nie możesz biernie czekać, bierz sprawy w swoje ręce i sprawdź – dokładnie – czy Twój dłużnik zasługuje na jeszcze jedną szansę.

Postępowanie o zatwierdzenie układu w głównej mierze toczy się poza sądem, przez co należy zakładać, że dłużnik jak i wierzyciele powinni być elastyczni w dochodzeniu do porozumienia.

Warunkiem bezwzględnym jest konieczność udziału w tym postępowaniu doradcy restrukturyzacyjnego, który powinien zagwarantować pełen profesjonalizm na przedpolu uzgodnień dłużnik – wierzyciele. W przypadku postępowania o zatwierdzenie układu osoba doradcy restrukturyzacyjnego jest wybierana dowolnie przez dłużnika.

Jedną z pierwszych czynności jest zawarcie przez dłużnika umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił funkcję nadzorcy układu. Jeżeli chodzi o postanowienia umowy będą one ustalane przez strony indywidulanie. Oczywiście, wynagrodzenie jakie dłużnik będzie zobowiązany zapłacić doradcy, należy ustalić w umowie.

Kolejnym krokiem po wyborze doradcy restrukturyzacyjnego jest ustalenie dnia układowego. Dzień układowy w wielkim skrócie można zdefiniować jako dzień, w którym określany jest krąg wierzytelności objętych układem, czyli takie, które powstały przed otwarciem postępowania. Prawo restrukturyzacyjne wskazuje, że dzień układowy będzie przypadał nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż jeden dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu.

Kolejnym etapem postępowania jest zbieranie przez dłużnika głosów od wierzycieli. Oczywiście obowiązuje forma pisemna, a dokładnie swoje stanowisko wierzyciele wyrażają na karcie do głosowania, która obejmuje m.in. propozycje układowe.

Prawo restrukturyzacyjne nie określa w jaki sposób mają przebiegać negocjacje z wierzycielem, całość strategi restrukturyzacyjnej pozostawiona jest dłużnikowi.

Pozycja wierzyciela nie jest osłabiona chociażby dlatego, że w sytuacji, gdy dany wierzyciel uzna, że informacje w doręczonej mu karcie do głosowania nie są wystarczające, ma on możliwość uzyskania dodatkowych wiadomości od doradcy restrukturyzacyjnego m.in. w zakresie sytuacji finansowej dłużnika. Wierzyciel ma także prawo złożenia zastrzeżeń, które muszą trafić do sądu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie układu.

W postępowaniu o zatwierdzenie układu przewidziany jest wymóg większości niezbędnej do zawarcia układu. Sąd zatwierdzi układ, jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli uprawnionych do głosowania, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania. Czas na zatwierdzenie układu przez sąd wynosi dwa tygodnie, oczywiście od daty wpłynięcia wniosku nie posiadającego braków formalnych.

Ważna informacja dla dłużnika jak i wierzyciela jest taka, że zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym nie ogranicza dłużnika w zarządzie jego majątkiem. Jak i również sam fakt zbierania głosów od wierzycieli nie ma wpływu na bieg postępowań sądowych, administracyjnych czy sądowo-administracyjnych z udziałem dłużnika.