Syndyk masy upadłości Empire Profit sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie w trybie z wolnej ręki z zastrzeżeniem wyboru najkorzystniejszej oferty sprzeda:

Lp.

Przedmiot sprzedaży

Minimalna cena netto

1

Dwa zadaszone korty tenisowe zlokalizowane przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie stanowiące nakłady na cudzy grunt

212.450,00 zł

Oferty na nabycie przedmiotu sprzedaży należy składać w zamkniętych kopertach
z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż majątku Empire Profit sp. z o.o.” do dnia 04 stycznia 2022r. na adres: Syndyk masy upadłości Empire Profit sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie, ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin
(liczy się data wpływu oferty do kancelarii syndyka).

Oferty składane osobiście będą przyjmowane w godzinach od 10:00 do 14:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 81 479 91 41.

Warunkiem niezbędnym do udziału w procedurze sprzedaży jest wpłata, przed złożeniem oferty, wadium w wysokości 10% ceny, na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości w terminie do dnia 03 stycznia 2022r., które będzie stanowiło zabezpieczenie wykonania złożonej oferty i ulegnie przepadkowi na rzecz masy w przypadku wycofania się oferenta od zawarcia umowy.

Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia licytacji oraz do odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży oraz pokrywa wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży.

Wpłaty należy dokonać na rachunek numer:

91 8025 0007 0710 6770 2000 0010

Wszelkie informacje w zakresie sprzedaży, w tym ustalenie terminu oględzin i warunków dzierżawy gruntów na których zostały wzniesione korty stanowiące przedmiot sprzedaży udzielane są pod adresem e–mail;
pderlatka@kancelaria-ostrowski.eu, i numerem telefonu +48 81 479 91 41

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Restrukturyzacja restauracji

Jakub Ostrowski07 maja 2020Komentarze (0)

Problemy finansowe związane z wprowadzonym stanem epidemii, a w konsekwencji ograniczenia w prowadzeniu działalności, zaczynamy odczuwać coraz mocniej. Tarcza antykryzysowa pomaga przedsiębiorcom, ale dla wielu nie wystarczy, żeby uniknąć bankructwa. Pożyczka 5 tyś zł dla właściciela restauracji, który nie może zaprosić do siebie gości, żeby skosztowali dań z nowej wiosennej karty nic nie pomoże.

Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest zawieszony, jeżeli niewypłacalność powstała z powodu koronawirusa, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zawieszenie tego terminu nie oznacza, że nie trzeba nic robić. Polecam Ci złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Do wyboru masz kilka trybów, a ich wybór zależy w szczególności od rodzaju prowadzonej działalności, wysokości długu, posiadanego majątku czy ilości wierzycieli.

Postępowanie restrukturyzacyjne kończy się głosowaniem wierzycieli nad propozycjami układowymi jakie zostaną przez Ciebie złożone. Propozycje układowe trzeba dostosować do możliwości Twojej firmy. Jeżeli masz do spłaty 10 mln zł, a realnie jesteś w stanie spłacić 5 mln zł to propozycje układowe powinny zakładać redukcje zadłużenia na poziomie 50%. Gołe propozycje układowe jeszcze nic nie pomogą. Należy przedstawić wierzycielom, że są to realne propozycje i oddanie głosu na „tak” umożliwi im odzyskanie pieniędzy (przynajmniej w części). Cały proces jest skomplikowany i wymaga analizy. Nie chcę Cię straszyć, ale tak samo intensywnie jak Ty będziesz zabiegał o to, żeby wierzyciel zrezygnował z części swoich pieniędzy, tak samo uparcie wierzyciel będzie dążył do ich odzyskania. Na pewno można znaleźć złoty środek.

Wracając do tytułu wpisu. Restauracja nie przyjmuje gości, sprzedaż posiłków na wynos nie wystarcza na pokrycie kosztów działalności. Nie płacisz na czas wynagrodzeń i nie regulujesz innych zobowiązań. A przed epidemią ciężko było znaleźć wolny stolik nawet na tygodniu? Radzę Ci ratować swój biznes!

Należy złożyć do sądu wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, który będzie traktowany jako pilny. Po otwarciu postępowania możesz wziąć głęboki oddech, bo obowiązek płatności zostaje zawieszony. W postępowaniu dochodzi do głosowania nad propozycjami układowymi, wierzyciele zgadzają się na przedstawione przez Ciebie warunki spłaty. W między czasie możesz otworzyć restaurację, obrót wzrasta, a dobry szef kuchni nie odszedł z pracy. Zaczynasz realizować obietnice złożone wierzycielom i możesz uniknąć upadłości.

Proste? Nie do końca, ale jestem od tego, żeby Ci pomóc.

Osobiście uważam, że oferowana pomoc w ramach tarczy antykryzysowej to za mało dla większości przedsiębiorców. Nie namawiam do rezygnacji ze skorzystania z oferty pomocowej państwa, ale warto rozważyć wszystkie możliwości, których wdrożenie pomoże uniknąć bankructwa.

Oprócz tarczy antykryzysowej ustawodawca od 2016 roku proponuje postępowania restrukturyzacyjne, których celem jest ochrona przed upadłością. Rok 2020 będzie znacznie trudniejszy dla polskiej gospodarki niż lata ubiegłe, co także znajdzie odzwierciedlenie w większej liczbie restrukturyzacji. W 2019 roku sądy uwzględniły 445 wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych, to więcej o 28 niż w 2018 roku. Jak widzicie jeszcze bez epidemii tendencja była wzrostowa. Jaki wynik zanotujemy w 2020 roku? Nikt tego jeszcze nie wie, ale warto mieć świadomość, że z każdej sytuacji jest wyjście.

Wiem, że możesz mieć już dość czytania na temat tego, co możesz zrobić, żeby uniknąć kryzysu w Twojej firmie, dlatego tym razem zapraszam Cię do wysłuchania krótkiego nagrania z rozmowy, w której starałem się wyjaśnić różnice między tarczą antykryzysową, a postępowaniem restrukturyzacyjnym.

 

Twoja firma ma kłopoty finansowe w związku z epidemią?

Zastanów się, czy chcesz ubiegać się o pomoc od Państwa czy wybierasz postępowanie restrukturyzacyjne.

Mecz, w którym grają przeciwko sobie: tarcza antykryzysowa i postępowanie restrukturyzacyjne nie zakończy się remisem. Dobrodziejstwa jakie otrzymasz w ramach tarczy antykryzysowej nie stosuje się do przedsiębiorców, wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne lub złożono wniosek o restrukturyzację.

Musisz (nie lubię tego słowa) wybrać pomiędzy wsparciem jakie daje tarcza antykryzysowa, a postępowaniem restrukturyzacyjnym. Osobiście uważam, że możliwości tarczy antykryzysowej w wielu przypadkach nie będą wystarczające i nie pomogą wyjść z kryzysu.

Sprawdzaj, analizuj, nie podejmuj decyzji pod wpływem impulsu. O tarczy antykryzysowej dowiesz się wszystkiego z mediów, internetu i od księgowej. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o postępowaniu restrukturyzacyjnym to przeczytaj ten wpis, a później skontaktuj się ze mną (tym bardziej jeżeli problemy z płynnością były już zauważalne przed epidemią).

Tytuł dzisiejszego wpisu to powielenie pytania jakie często słyszę od swoich rozmówców. Będąc precyzyjnym powinienem powiedzieć: tele-rozmówców i wideo-rozmówców. Dla wyjaśnienia moja kancelaria działa, ale w ograniczonym zakresie. Nie spotykamy się osobiście z Klientami, za to jesteśmy do ich pełnej dyspozycji. Okazuje się, że spotkania twarzą w twarz w 90% przypadków nie są potrzebne, a ogromna część pracy może zostać wykonana z innego miejsca niż biuro.

Wracając do tematu. Zacznę od najłatwiejszej części odpowiedzi: jeżeli jesteś konsumentem – osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej – to nikt nie może Cię zmusić do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Upadłości konsumencka to prawo, a nie obowiązek. Konsument, który jest niewypłacalny, a nie składa wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji prawnych.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – przedsiębiorców albo osób zarządzających spółkami, np. prezes zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Odmienność polega na tym, że przedsiębiorcy w pewnych okolicznościach mają obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Kiedy? Dłużnik powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jeżeli jest niewypłacalny.

Niewypłacalność jest wtedy, kiedy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Pamiętaj, że jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące, to co do zasady jesteś niewypłacalny.

Zdaję sobie sprawę, że samemu nie jest łatwo ocenić, kiedy nastąpiła niewypłacalność i czy już powinieneś składać wniosek o ogłoszenie upadłości, dlatego proszę analizuj na bieżąco kondycję finansową. Szczególnie w tak ciężkich czasach dla biznesu z którymi obecnie mamy do czynienia.

Wprowadzona tarcza antykryzysowa nie zwalnia Cię z obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie wydłuża żadnych terminów. Masz tylko 30 dni na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, żeby uniknąć konsekwencji, zarówno w zakresie prawa cywilnego jak i karnego.

Złożyłeś wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w terminie na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości? Myślisz, że w ten sposób możesz być spokojny o swoją odpowiedzialność? NIC BARDZIEJ MYLNEGO! Złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie zwalnia Cię z żadnej odpowiedzialności. Dlatego trzeba zastosować inne rozwiązanie.

Czasy w biznesie są ciężkie i trzeba liczyć się z tym, że będzie jeszcze gorzej. Z każdej sytuacji jest wyjście. Działaj we własnym interesie, nikt za Ciebie tego nie zrobi.