Upadłość konsumencka – Lublin.

Jakub Ostrowski        25 sierpnia 2016        Komentarze (2)

Warto wiedzieć, że Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych rozpoznaje sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Lublinie, Siedlcach i Zamościu.

Taka zmiana weszła w życie na początku 2016 roku. Dlatego, jeżeli zdecydowałeś/aś się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i masz miejsce zamieszkania w okolicach Zamościa bądź Siedlec, czeka Cię przynajmniej jedna wycieczka do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich w pierwszym półroczu 2016 roku wynosiła 1992 z czego w województwie lubelskim ogłoszono – 34. Oczywiście najwięcej upadłości konsumenckich ogłoszono w województwie mazowieckim – 412.

Ponad jedna czwarta osób wobec, których orzeczono upadłość konsumencką jest w wieku 40-49 lat, a ponad 56 % stanowią kobiety.

Porównując, w pierwszym półroczu 2016 roku ogłoszono prawie tyle upadłości konsumenckich ile w całym 2015 roku (2112).

W mojej ocenie świadczy to o coraz większej świadomości zadłużonych konsumentów, którzy chcą zacząć wszystko od nowa, tzw. nowy finansowy start.

Ciągły wzrost liczby ogłaszanych upadłości konsumenckich nie świadczy o coraz bardziej liberalnym podejściu sędziów orzekających w tych sprawach, a jest wynikiem ciągle zwiększającej się liczby składanych wniosków. Wraz ze wzrostem ogłoszonych upadłości wzrasta także liczba oddalanych wniosków przez Sądy.

Od początku 2016 roku wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi być złożony na urzędowym formularzu. Założeniem ustawodawcy przy wprowadzeniu takiej formy było ułatwienie konsumentom wypełnienia wniosku.

Dwie rzeczy pozostały niezmienne. Uzasadnienie i dokumenty jakie złożysz na poparcie swojego stanowiska. Pamiętaj, Sąd w tym przypadku nic nie musi, a jedynie może ogłosić wobec Ciebie upadłość, której podstawowym celem jest oddłużenie.

Moja wskazówka jest bardzo prosta. Opisz rzetelnie swoja sytuację życiową i finansową. Przygotuj się do złożenia wniosku. Zgromadź wszystkie dokumenty. Nie rób tego chaotycznie. Pomóż Sądowi ogłosić upadłość. Konsumencie to Twój interes.

Jakie postępowanie restrukturyzacyjne wybrać?!

Jakub Ostrowski        03 lipca 2016        Komentarze (0)

Z wcześniejszych wpisów:

 1. http://upadloscspolkizoo.pl/postepowanie-o-zatwierdzenie-ukladu/
 2. http://upadloscspolkizoo.pl/przyspieszone-postepowanie-ukladowe/
 3. http://upadloscspolkizoo.pl/postepowanie-ukladowe/
 4. http://upadloscspolkizoo.pl/postepowanie-sanacyjne/

możesz dowiedzieć się jaka jest istota każdego z postępowań restrukturyzacyjnych.

Zdaje sobie sprawę, że jesteś zmęczony sytuacją finansową swojego przedsiębiorstwa i jest Ci ciężko zdecydować się na jakiekolwiek rozwiązanie oferowane przez prawo restrukturyzacyjne. Poniżej przedstawię Ci, w wielkim skrócie, podstawowe kryteria jakie musisz wziąć pod uwagę przy wyborze konkretnego postępowania restrukturyzacyjnego.

Pamiętaj, że podane mechanizmy służą uniknięciu ogłoszenia upadłości poprzez restrukturyzację polegającą na zawarciu układu z wierzycielami, a przy postępowaniu sanacyjnym także poprzez wdrożenie działań sanacyjnych.

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

 • zawarcie układu poprzez samodzielne zbieranie głosów wierzycieli bez udziału sądu
 • możliwe, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem

PRZYŚPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

 • zawarcie układu poprzez sporządzenie i zatwierdzenie spisu wierzytelności z udziałem sądu
 • możliwe, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem

POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

 • zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzenie spisu wierzytelności przez sąd
 • możliwe, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem

POSTĘPOWANIE SANACYJNE

 • zawarcie układu i przeprowadzenie działań sanacyjnych po sporządzeniu i zatwierdzenie spisu wierzytelności przez sąd
 • możliwe, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza jak i jest poniżej 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem
 • wdrażasz działania, które uzdrowią sytuację finansową i masz zapewnioną ochronę przed egzekucją komorniczą

Różne są podstawy stanu zagrożenia niewypłacalnością (brak zapłaty przez kluczowego kontrahenta bądź jego upadłość czy problemy podatkowe itp.) Zawsze w pierwszej kolejności powinieneś ocenić możliwość dogadania się z wierzycielami. Oczywiście rzetelne przedstawienie sytuacji przedsiębiorstwa może tylko w tym pomóc i często okazuje się wystarczające do zawarcia układu. Jeżeli jest tak źle, że nie widzisz szans na potencjalnie szybką poprawę płynności finansowej nie zostaje nic innego jak postępowanie sanacyjne – ze wszystkimi jego konsekwencjami i obostrzeniami.

Postępowanie sanacyjne

Jakub Ostrowski        29 czerwca 2016        Komentarze (0)

Restrukturyzacja? W największym skrócie to zbiór narzędzi, przy pomocy których naprawisz swoje przedsiębiorstwo.

Celami postępowania sanacyjnego są:

 • poprawa sytuacji ekonomicznej dłużnika
 • przywrócenie zdolności do wykonywania zobowiązań
 • ochrona przed egzekucją

Efekt? Tak jak w każdym innym postępowaniu restrukturyzacyjnym to zawarcie układu.

Poziom wierzytelności spornych w postępowaniu sanacyjnym jest bez znaczenia. Zarówno w postępowaniu o zatwierdzenie układu jak i przyśpieszonym postępowaniu układowym wierzytelności sporne mogą być na poziomie poniżej 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, ale równie dobrze mogą przekraczać magiczne 15% tak jak w postępowaniu układowym.

Sąd wydając postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego wyznaczy zarządcę. Oczywiście jako dłużnik/wnioskodawca możesz wskazać kto ma zostać zarządcą. Jeżeli do wniosku dołączysz pisemną zgodę wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności Sąd do pełnienia funkcji zarządcy powoła wskazaną przez Ciebie osobę spełniającą wymogi stawiane przez prawo restrukturyzacyjne.

Jak sama nazwa wskazuje to zarządca, a nie Ty, będzie kierował Twoim przedsiębiorstwem (ewentualnie Ty razem z zarządcą), dlatego tak ważne jest, aby była to osoba profesjonalnie przygotowana do pełnienia tej funkcji.

Taki zarządca, może więcej od Ciebie!

Przykład.

Zarządca może bez konsekwencji odstąpić od umowy wzajemnej, która nie została wykonana w całości lub w części przed otwarciem postępowania sanacyjnego.

Bardzo ważne dla Ciebie jako dłużnika będzie zawieszenie postępowań egzekucyjnych, a także możliwość uchylenia zajęć.

Zarządca ma nie tylko uprawnienia, ale także obowiązki. Jednym z najważniejszych obowiązków zarządcy w postępowaniu sanacyjnym jest przygotowanie planu restrukturyzacyjnego.

Zastanawiasz się jak w praktyce wygląda takie postępowanie? Poniżej przedstawiam Ci hasłowo czynności jakie będą miały miejsce kiedy podejmiesz decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.

 1. złożenie wniosku
 2. rozpoznanie wniosku przez Sąd
 3. wydanie przez Sąd postanowienia w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego (wyznaczenie zarządcy)
 4. na tym etapie najwięcej się dzieje pod kątem samego postępowania, tj. zarządca sporządza spis inwentarza i dokonuje jego oszacowania, powstaje plan restrukturyzacyjny i spis wierzycieli, sędzia komisarz zatwierdza plan restrukturyzacyjny – może zakazać albo nakazać określone działania do wykonania przez zarządcę
 5. po wykonaniu największej pracy sędzia komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli
 6. głosowanie wierzycieli nad układem
 7. wydanie postanowienia o zatwierdzeniu układu
 8. z zarządcy pozostaje nam osoba odpowiedzialna za wykonanie układu, która co trzy miesiące składa do sądu sprawozdanie z wykonania planu restrukturyzacyjnego

To tylko schemat, żeby zobrazować jak, co i kiedy.

Z jednej strony można uznać, że postępowania restrukturyzacyjne są do siebie podobne, ale jest to błędne przekonanie. Tak jak każde przedsiębiorstwo różni się od siebie, tak różnią się od siebie postępowania restrukturyzacyjne. Nie ma kilku sztywnych rozwiązań, których wdrożenie gwarantuje sukces. Każdy biznes ma swoją specyfikę, każdy przedsiębiorca ma swoje oczekiwania i każde z postępowań restrukturyzacyjnych daje pewne możliwości.

 

Postępowanie układowe

Jakub Ostrowski        23 czerwca 2016        Komentarze (0)

Co, jeśli ilość wierzytelności spornych nie pozwala na skorzystanie z możliwości jakie daje postępowanie o zatwierdzenie układu albo przyśpieszone postępowanie układowe?

Dla przypomnienia: z postępowania o zatwierdzenie układu albo przyśpieszonego postępowania układowego nie skorzystasz, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Odwrotnie też to działa, tzn. jeżeli suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem sąd nie otworzy postępowania układowego.

Jeżeli masz problem z oceną, które postępowanie jest dla Ciebie, napisz do mnie, chętnie Ci pomogę.

Wracając do rzeczy. Powinieneś wiedzieć, że oprócz powyższego postępowanie układowe tylko trochę różni się od przyśpieszonego postępowania układowego, a jest bardzo podobne do postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu.

Zarząd majątkiem sprawujesz dalej samodzielnie, no może prawie samodzielnie, bo zarządzasz pod  okiem nadzorcy sądowego, który zostaje wyznaczony przez sąd.

Składając wniosek o otwarcie postępowania układowego nie możesz zapomnieć o generalnych zasadach w zakresie wymogów formalnych jakie nakłada na Ciebie prawo restrukturyzacyjne. W mojej ocenie sąd będzie bardzo rygorystycznie oceniał czy uprawdopodobniłeś zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania układowego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia.

Uważam, że bardzo dobrym argumentem przemawiającym za postępowaniem układowym jest to, że sąd może zawiesić postępowania egzekucyjne/komornicze.

Pomyśl! Szykuje się duży kontrakt czy inna możliwość pozyskania środków finansowych, a wobec Ciebie zostaje wszczęte postępowanie egzekucyjne, wierzyciel agresywny, zajęcia ruchomości itp. Zastanawiasz się „jak żyć?!”, a raczej jak tu dalej prowadzić biznes.

Proste! Złóż wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Przekonaj sąd, że będzie to korzystne dla Twojego przedsiębiorstwa. Efekt: zawieszone działania komornika. Masz więcej powietrza, działasz i zarabiasz, a razem z Tobą zarabiają wierzyciele, bo masz możliwości do zrealizowania układu.

Szybkość tego postępowania też przemawia na jego korzyść. Już w terminie – co do zasady – dwóch tygodniu od dnia złożenia wniosku, sąd na posiedzeniu niejawnym rozpozna Twój wniosek – oczywiście, jeżeli nie będzie zawierał żadnych braków formalnych.

Jesteś niewypłacalny?

Za chwilę utracisz płynność finansową?

Restrukturyzacja jest dla Ciebie.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jakub Ostrowski        08 czerwca 2016        Komentarze (0)

Osoba sprawująca funkcję syndyka w Twoim postępowaniu upadłościowym nie jest Twoim wrogiem! Proszę, zapamiętaj to.

Ostatnio na szkoleniu usłyszałem bardzo mądre słowa, a mianowicie, że syndyk nie jest tylko przedłużeniem ramienia sądu upadłościowego czy sędziego komisarza, ale jest także psychologiem. Osobiście uważam, że nie można do upadłych konsumentów podchodzić tylko zadaniowo. Każdy ma indywidualną historię, w której kryje się dramatyzm.

W głównej mierze to od Ciebie zależy ile będzie trwało Twoje postępowanie upadłościowe. Także jego efektywność zależy od Twojego nastawienia i chęci współpracy z syndykiem. Przecież to Ty chcesz, aby sąd umorzył Twoje zobowiązania, które nie zostaną zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. Kto inny ma Ci w tym pomóc, jak nie syndyk.

Postępowanie po ogłoszeniu upadłości wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych charakteryzuje się pewną specyfiką, ale także zasadza się na generalnych regułach postępowania upadłościowego prowadzonego wobec przedsiębiorców.

Jeżeli jesteś upadłym konsumentem radzę Ci nie czekać aż syndyk sam się do Ciebie zgłosi. Podczas ogłoszenia postanowienia dowiesz się kto personalnie zajmie się Twoimi długami. Zapisz nazwisko, znajdź w internecie, zadzwoń i umów się na spotkanie. Działaj!

Katalog czynności jakie musi wykonać syndyk podczas pracy z upadłym konsumentem jest otwarty, ale na pewno będą to zadania polegające na zarządzie majątkiem wchodzącym w skład masy upadłościowej, likwidacją tego majątku, ustaleniem listy wierzytelności, przygotowaniem planu podziału, ale także wiele innych czynności porządkowych.

Jeżeli syndyk o coś Cię prosi to nie dlatego, że ma taki kaprys, ale po pierwsze: dla tego, że przepisy prawa upadłościowego zobowiązują go do tego, a po drugie: robi to, żeby Ci pomóc. Masz wątpliwości do działań syndyka? Poproś o wyjaśnienie. Zapewniam Cię, że jeżeli wykażesz chęć współpracy, zaowocuje ona bezpośrednio przekładając się na Twoją sytuację.

ps.

Powyższe zasady także odnoszą się do przedsiębiorców, nie ma wyjątków czy jesteś prezesem zarządu spółki z o.o. czy jednoosobowym przedsiębiorcą – upadłości są dla ludzi i prowadzą je ludzie.