Plan restrukturyzacyjny – wzór

Jakub Ostrowski        27 listopada 2016        Komentarze (0)

001

W świetle ostatnich dynamicznych zmian w szeroko rozumianym prawie upadłościowym, a w szczególności z uwagi na wprowadzenie prawa restrukturyzacyjnego, niezbędne jest doskonalenie zawodowe. Proces aktualizowania, pogłębiania wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu doradcy restrukturyzacyjnego powinien być standardem.

Kupno nieruchomości od syndyka cz.2

Jakub Ostrowski        16 listopada 2016        Komentarze (0)

Wraz ze wzrostem liczby ogłoszonych upadłości konsumenckich wzrasta liczba sprzedawanych nieruchomości przez syndyków. Wiele osób pyta mnie o taką transakcję.

O głównych zasadach odnoszących się do zakupu nieruchomości od syndyka pisałem tutaj.

Z uwagi na duże zainteresowanie tematem, postanowiłem rozszerzyć moją wypowiedź, a nigdzie lepiej tego nie zrobię, jak właśnie na blogu.

Zastanawiasz się nad zakupem nieruchomości od syndyka? Przeczytaj w pierwszej kolejności ten wpis, następnie poświęć kilka minut na zapoznanie się z uwagami jakie przytaczam poniżej.

Sprzedaż nieruchomości przez syndyka może nastąpić w drodze przetargu lub aukcji z pewnymi zastrzeżeniami właściwymi dla Prawa upadłościowego, ale z uwagi na to, że są to kwestie bardziej techniczne nie będę Cię nimi zanudzał (szczególnie zainteresowanych odsyłam do lektury art. 320 Prawa upadłościowego).

Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez sędziego-komisarza, ale nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia oferenta przez sędziego-komisarza. Pamiętaj, że jeżeli jesteś oferentem i z Twojej winy nie dojdzie do zawarcia umowy to nie będziesz mógł uczestniczyć w nowym przetargu albo aukcji.

Nabywając nieruchomość od syndyka nie odpowiadasz za zobowiązania upadłego powstałe przed ogłoszeniem upadłości, jak i po jej ogłoszeniu. Za zobowiązania podatkowe także nie odpowiadasz. Ustanowione hipoteki na nieruchomości podlegają wykreśleniu, czego podstawą jest umowa sprzedaży nieruchomości.

Pamiętaj, że hipoteka to nie wszystko. Musisz wiedzieć, że nawet w przypadku zakupu nieruchomości od syndyka w mocy pozostają takie obciążenia nieruchomości jak służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia. Natomiast użytkowanie oraz prawa dożywotnika pozostają w mocy, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w tym ostatnim wypadku wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia.

Powyższe zasady stosuje się analogicznie do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a także co najważniejsze do statku morskiego wpisanego do rejestru okrętów.

Jeżeli dalej będziesz miał pytania w przedmiocie zakupu nieruchomości od syndyka, zapraszam Cię do bezpośredniego kontaktu.

Upadłość konsumencka – Lublin.

Jakub Ostrowski        25 sierpnia 2016        2 komentarze

Warto wiedzieć, że Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych rozpoznaje sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Lublinie, Siedlcach i Zamościu.

Taka zmiana weszła w życie na początku 2016 roku. Dlatego, jeżeli zdecydowałeś/aś się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i masz miejsce zamieszkania w okolicach Zamościa bądź Siedlec, czeka Cię przynajmniej jedna wycieczka do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich w pierwszym półroczu 2016 roku wynosiła 1992 z czego w województwie lubelskim ogłoszono – 34. Oczywiście najwięcej upadłości konsumenckich ogłoszono w województwie mazowieckim – 412.

Ponad jedna czwarta osób wobec, których orzeczono upadłość konsumencką jest w wieku 40-49 lat, a ponad 56 % stanowią kobiety.

Porównując, w pierwszym półroczu 2016 roku ogłoszono prawie tyle upadłości konsumenckich ile w całym 2015 roku (2112).

W mojej ocenie świadczy to o coraz większej świadomości zadłużonych konsumentów, którzy chcą zacząć wszystko od nowa, tzw. nowy finansowy start.

Ciągły wzrost liczby ogłaszanych upadłości konsumenckich nie świadczy o coraz bardziej liberalnym podejściu sędziów orzekających w tych sprawach, a jest wynikiem ciągle zwiększającej się liczby składanych wniosków. Wraz ze wzrostem ogłoszonych upadłości wzrasta także liczba oddalanych wniosków przez Sądy.

Od początku 2016 roku wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi być złożony na urzędowym formularzu. Założeniem ustawodawcy przy wprowadzeniu takiej formy było ułatwienie konsumentom wypełnienia wniosku.

Dwie rzeczy pozostały niezmienne. Uzasadnienie i dokumenty jakie złożysz na poparcie swojego stanowiska. Pamiętaj, Sąd w tym przypadku nic nie musi, a jedynie może ogłosić wobec Ciebie upadłość, której podstawowym celem jest oddłużenie.

Moja wskazówka jest bardzo prosta. Opisz rzetelnie swoja sytuację życiową i finansową. Przygotuj się do złożenia wniosku. Zgromadź wszystkie dokumenty. Nie rób tego chaotycznie. Pomóż Sądowi ogłosić upadłość. Konsumencie to Twój interes.

Jakie postępowanie restrukturyzacyjne wybrać?!

Jakub Ostrowski        03 lipca 2016        Komentarze (0)

Z wcześniejszych wpisów:

 1. http://upadloscspolkizoo.pl/postepowanie-o-zatwierdzenie-ukladu/
 2. http://upadloscspolkizoo.pl/przyspieszone-postepowanie-ukladowe/
 3. http://upadloscspolkizoo.pl/postepowanie-ukladowe/
 4. http://upadloscspolkizoo.pl/postepowanie-sanacyjne/

możesz dowiedzieć się jaka jest istota każdego z postępowań restrukturyzacyjnych.

Zdaje sobie sprawę, że jesteś zmęczony sytuacją finansową swojego przedsiębiorstwa i jest Ci ciężko zdecydować się na jakiekolwiek rozwiązanie oferowane przez prawo restrukturyzacyjne. Poniżej przedstawię Ci, w wielkim skrócie, podstawowe kryteria jakie musisz wziąć pod uwagę przy wyborze konkretnego postępowania restrukturyzacyjnego.

Pamiętaj, że podane mechanizmy służą uniknięciu ogłoszenia upadłości poprzez restrukturyzację polegającą na zawarciu układu z wierzycielami, a przy postępowaniu sanacyjnym także poprzez wdrożenie działań sanacyjnych.

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

 • zawarcie układu poprzez samodzielne zbieranie głosów wierzycieli bez udziału sądu
 • możliwe, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem

PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

 • zawarcie układu poprzez sporządzenie i zatwierdzenie spisu wierzytelności z udziałem sądu
 • możliwe, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem

POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

 • zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzenie spisu wierzytelności przez sąd
 • możliwe, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem

POSTĘPOWANIE SANACYJNE

 • zawarcie układu i przeprowadzenie działań sanacyjnych po sporządzeniu i zatwierdzenie spisu wierzytelności przez sąd
 • możliwe, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza jak i jest poniżej 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem
 • wdrażasz działania, które uzdrowią sytuację finansową i masz zapewnioną ochronę przed egzekucją komorniczą

Różne są podstawy stanu zagrożenia niewypłacalnością (brak zapłaty przez kluczowego kontrahenta bądź jego upadłość czy problemy podatkowe itp.) Zawsze w pierwszej kolejności powinieneś ocenić możliwość dogadania się z wierzycielami. Oczywiście rzetelne przedstawienie sytuacji przedsiębiorstwa może tylko w tym pomóc i często okazuje się wystarczające do zawarcia układu. Jeżeli jest tak źle, że nie widzisz szans na potencjalnie szybką poprawę płynności finansowej nie zostaje nic innego jak postępowanie sanacyjne – ze wszystkimi jego konsekwencjami i obostrzeniami.

Postępowanie sanacyjne

Jakub Ostrowski        29 czerwca 2016        Komentarze (0)

Restrukturyzacja? W największym skrócie to zbiór narzędzi, przy pomocy których naprawisz swoje przedsiębiorstwo.

Celami postępowania sanacyjnego są:

 • poprawa sytuacji ekonomicznej dłużnika
 • przywrócenie zdolności do wykonywania zobowiązań
 • ochrona przed egzekucją

Efekt? Tak jak w każdym innym postępowaniu restrukturyzacyjnym to zawarcie układu.

Poziom wierzytelności spornych w postępowaniu sanacyjnym jest bez znaczenia. Zarówno w postępowaniu o zatwierdzenie układu jak i przyspieszonym postępowaniu układowym wierzytelności sporne mogą być na poziomie poniżej 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, ale równie dobrze mogą przekraczać magiczne 15% tak jak w postępowaniu układowym.

Sąd wydając postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego wyznaczy zarządcę. Oczywiście jako dłużnik/wnioskodawca możesz wskazać kto ma zostać zarządcą. Jeżeli do wniosku dołączysz pisemną zgodę wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności Sąd do pełnienia funkcji zarządcy powoła wskazaną przez Ciebie osobę spełniającą wymogi stawiane przez prawo restrukturyzacyjne.

Jak sama nazwa wskazuje to zarządca, a nie Ty, będzie kierował Twoim przedsiębiorstwem (ewentualnie Ty razem z zarządcą), dlatego tak ważne jest, aby była to osoba profesjonalnie przygotowana do pełnienia tej funkcji.

Taki zarządca, może więcej od Ciebie!

Przykład.

Zarządca może bez konsekwencji odstąpić od umowy wzajemnej, która nie została wykonana w całości lub w części przed otwarciem postępowania sanacyjnego.

Bardzo ważne dla Ciebie jako dłużnika będzie zawieszenie postępowań egzekucyjnych, a także możliwość uchylenia zajęć.

Zarządca ma nie tylko uprawnienia, ale także obowiązki. Jednym z najważniejszych obowiązków zarządcy w postępowaniu sanacyjnym jest przygotowanie planu restrukturyzacyjnego.

Zastanawiasz się jak w praktyce wygląda takie postępowanie? Poniżej przedstawiam Ci hasłowo czynności jakie będą miały miejsce kiedy podejmiesz decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.

 1. złożenie wniosku
 2. rozpoznanie wniosku przez Sąd
 3. wydanie przez Sąd postanowienia w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego (wyznaczenie zarządcy)
 4. na tym etapie najwięcej się dzieje pod kątem samego postępowania, tj. zarządca sporządza spis inwentarza i dokonuje jego oszacowania, powstaje plan restrukturyzacyjny i spis wierzycieli, sędzia komisarz zatwierdza plan restrukturyzacyjny – może zakazać albo nakazać określone działania do wykonania przez zarządcę
 5. po wykonaniu największej pracy sędzia komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli
 6. głosowanie wierzycieli nad układem
 7. wydanie postanowienia o zatwierdzeniu układu
 8. z zarządcy pozostaje nam osoba odpowiedzialna za wykonanie układu, która co trzy miesiące składa do sądu sprawozdanie z wykonania planu restrukturyzacyjnego

To tylko schemat, żeby zobrazować jak, co i kiedy.

Z jednej strony można uznać, że postępowania restrukturyzacyjne są do siebie podobne, ale jest to błędne przekonanie. Tak jak każde przedsiębiorstwo różni się od siebie, tak różnią się od siebie postępowania restrukturyzacyjne. Nie ma kilku sztywnych rozwiązań, których wdrożenie gwarantuje sukces. Każdy biznes ma swoją specyfikę, każdy przedsiębiorca ma swoje oczekiwania i każde z postępowań restrukturyzacyjnych daje pewne możliwości.