Zaproszenie do składania ofert na nabycie ruchomości

Jakub Ostrowski        05 sierpnia 2019        Komentarze (0)

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlano – Produkcyjnego Spółdzielnia „ZIB” w Białej Podlaskiej
w upadłości z siedzibą w Białej Podlaskiej sprzeda w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, za cenę nie niższą niż cena podana w ogłoszeniu, ruchomości na które składają się m.in. :

Lp.

Przedmiot sprawy

Nr. inwentarzowy

Cena netto

1

Przyczepa D 50 Sanok, 1978r. BPN 0153

7

4.150,00 zł

2

Volkswagen T4, 1,9D, blaszak 9 – osobowy,

2006 r.

15

11.500,00 zł

3

Nożyce krążkowe NK-250 1989r.

21

2.250,00 zł

4

Nagrzewnica olejowa Master 025, BU 110E, 2010 r., 33 kW

22

1.000,00 zł

5

Zagęszczarka do gruntu JCB Vibromax

VMPH 24, 2007r.

30

5.650,00 zł

6

Pustaczarka krocząca

31

4.150,00 zł

7

Wyciągarka WBT

35

3.400,00 zł (sztuka)

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „oferta na zakup ruchomości” należy składać do dnia

8 sierpnia 2019 r. (liczy się data wpływu) na adres:

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlano – Produkcyjnego Spółdzielnia „ZIB” w Białej Podlaskiej
w upadłości z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin

Do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu sprzedaży.

Więcej informacji na temat sprzedaży można uzyskać pod nr. telefonu 600897783, zaś ruchomości można

oglądać po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Termin odbioru towaru wynosi 14 dni od dnia dokonania wpłaty należności, po tym terminie będzie naliczana opłata za składowanie.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

Zaproszenie do składania ofert na nabycie nieruchomości

Jakub Ostrowski        05 sierpnia 2019        Komentarze (0)

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlano Produkcyjnego Spółdzielnia ZIB w Białej Podlaskiej
w upadłości 
sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Lp.

Przedmiot sprzedaży

Minimalna cena netto

1

Nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 1,5515 ha, zabudowana kompleksem obiektów przemysłowo-magazynowych, zlokalizowana w Białej Podlaskiej
przy ul. Fabrycznej 5.

995.000,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją:„oferta na zakup nieruchomości Spółdzielni ZIB”należy składać do dnia 8 sierpnia 2019 r. (liczy się data wpływu) na adres:

Kancelaria Notarialna Notariusz Anna Kutnik. ul. Chopina 9/5, 20-026 Lublin.

Do podanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu sprzedaży.

Bliższe informacje na temat oferowanego przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod nr. telefonu: 600 897 783, 601 511 606. Warunkiem niezbędnym do udziału w procedurze sprzedaży jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości przed złożeniem oferty kaucji w wysokości 10% minimalnej ceny netto, która będzie stanowiła zabezpieczenie wykonania złożonej oferty i ulegnie przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku wycofania się oferenta od zawarcia umowy. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi po wpłacie pełnej ceny w terminie maksymalnie 3 miesiące od daty zakończenia składania ofert.

Wpłaty należy dokonać na rachunek numer:

74 8025 0007 0710 5890 2000 0010

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

Zaproszenie do składania ofert na nabycie pakietu wierzytelności

Jakub Ostrowski        22 lipca 2019        Komentarze (0)

Syndyk masy upadłości spółki Global MB sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Chełmie sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 75.949,61 zł. Wierzytelności wynikają z tytułu sprzedaży towarów i usług. Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „oferta na zakup wierzytelności” należy składać do dnia 31 lipca 2019 r. do kancelarii syndyka masy upadłości Global MB sp. z o.o. w upadłości, ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin. Szczegółowe informacje o wierzytelnościach można uzyskać mailowo: biuro@kancelaria-ostrowski.eu. Syndyk zastrzega sobie możliwość odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania.

Kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

Jakub Ostrowski        03 listopada 2018        2 komentarze

Dzisiejszy wpis dotyczy osób fizycznych/prawnych, które są dłużnikami i zastanawiają się kiedy jest właściwy i odpowiedni czas na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Dłużnik jest zobowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest bezpośrednio związany z wystąpieniem przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.

Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości? – wtedy, gdy przestałeś spłacać swoje długi.

Oczywiście powyższa odpowiedź może być rozpoczęciem dyskusji mającej na celu zajęcie stanowiska czy w Twojej sytuacji:

– jesteś niewypłacalny;

– jesteś zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

W skrócie: niewypłacalny = zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Oczywiście nie jest to takie proste. Osobiście uważam, że nie zawsze, kiedy przestaniesz płacić swoje długi wypełniasz swoim zachowaniem podstawę do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych nie powstaje, kiedy np. z obiektywnych okoliczności wiadomo, że nie utraciłeś trwale zdolności do wykonywania tych zobowiązań, tj. masz zagwarantowany wpływ środków finansowych. Wyjątkowo ważnym jest ustalenie czy zaprzestanie spłacania długów jest przejściowe, a „widoki na przyszłość” pozwalają uznać, że masz zdolność do spłacania zobowiązań np. z wygenerowanego przychodu z działalności gospodarczej.

Z literalnego brzmienia definicji niewypłacalności zawartej w prawie upadłościowym wynika, że jeżeli przestałeś spłacać swoje długi w okresie poniżej trzech miesięcy to nie można przypisać Ci stanu niewypłacalności.

Nie chciałbym Cię wpędzać w ból głowy, ale powinieneś wiedzieć, że nie każde zaprzestanie spłacania długów powyżej trzech miesięcy przypisuje Ci łatę niewypłacalności. W takiej sytuacji prawo upadłościowe zakłada procedurę tzw. domniemania: nie płacisz powyżej trzech miesięcy = jesteś niewypłacalny, ale możesz wykazać, że opóźnienie w płatnościach ma charakter przejściowy i spłata będzie realizowana, ponieważ np. masz rozpoczętą procedurę realnego dokapitalizowania przedsiębiorstwa.

Jeszcze dziwniejsze może wydać Ci się to, że nawet kiedy nie wygenerowałeś księgowej straty, a faktury opłacasz w terminie albo z delikatnym poślizgiem to powinieneś złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Dzieje się tak (dotyczy m.in. spółki z o.o.), kiedy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Niestety z dotychczas prowadzonych przeze mnie spraw wynika jeden wniosek: 99% przedsiębiorców składa wnioski o ogłoszenie upadłości po terminie. Jest też część przedsiębiorców, dla których kreatywna księgowość jest wyznacznikiem postrzegania prawidłowej kondycji zarządzanej spółki. Nie idź tą drogą.

Upadłość firmy. Co należy wiedzieć kiedy wpadniesz w problemy finansowe?

Jakub Ostrowski        23 września 2018        2 komentarze

Tym razem zapraszam Cię do „wysłuchania” wpisu.

Podcast ukazał się już jakiś czas temu, ale często okres wakacyjny nie sprzyja śledzeniu aktywności blogowych, dlatego pozwalam sobie odświeżyć temat i zaprosić Cię do posłuchania rozmowy dwóch prawników o upadłości. Poruszone są bardzo zasadnicze problemy związane z postępowaniami upadłościowymi.

Podcast powstał we współpracy z Mikołajem Lechem – rzecznikiem patentowym. Z pewnością na jego blogu dowiesz się wielu bardzo ciekawych rzeczy – m.in. na temat tego jak zabezpieczyć swoją markę. Polecam Ci zapoznać się z treścią tworzoną przez Mikołaja, która jest przepełniona wiedzą, doświadczeniem i profesjonalizmem: https://znakitowarowe-blog.pl – serdecznie polecam.

Enjoy!