Styczeń 2016

Nowa upadłość konsumencka

Jakub Ostrowski        09 stycznia 2016        9 komentarzy

Nowelizacja prawa upadłościowego wprowadzona od 1 stycznia 2016 roku dotknęła również postępowania wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tzw. upadłości konsumenckiej. Zmiany nie są tak gruntowne, jak te obowiązujące od 31 grudnia 2014 roku. Warto zaznaczyć, że istota upadłości konsumenckiej pozostała bez zmian i nadal głównym celem przyświecającym jest oddłużenie, tzw. nowy start. To, co […]

Nowe prawo restrukturyzacyjne i zmiany w prawie upadłościowym od 2016 roku

Jakub Ostrowski        04 stycznia 2016        Komentarze (0)

Nowy Rok i nowe prawo. Apele, listy i prośby były liczne, ale dalej sądami właściwymi dla postępowań upadłościowych pozostają sądy rejonowe. Natomiast wiele innych, ciekawych zmian obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku w zakresie prawa upadłościowego. Warto zasygnalizować, że 01.02.2018 r. powstanie internetowy Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości (CRRU), który będzie zawierał m.in. wyszukiwarkę prowadzonych […]