Czerwiec 2016

Postępowanie sanacyjne

Jakub Ostrowski        29 czerwca 2016        10 komentarzy

Restrukturyzacja? W największym skrócie to zbiór narzędzi, przy pomocy których naprawisz swoje przedsiębiorstwo. Celami postępowania sanacyjnego są: poprawa sytuacji ekonomicznej dłużnika przywrócenie zdolności do wykonywania zobowiązań ochrona przed egzekucją Efekt? Tak jak w każdym innym postępowaniu restrukturyzacyjnym to zawarcie układu. Poziom wierzytelności spornych w postępowaniu sanacyjnym jest bez znaczenia. Zarówno w postępowaniu o zatwierdzenie układu jak […]

Postępowanie układowe

Jakub Ostrowski        23 czerwca 2016        Komentarze (0)

Co, jeśli ilość wierzytelności spornych nie pozwala na skorzystanie z możliwości jakie daje postępowanie o zatwierdzenie układu albo przyspieszone postępowanie układowe? Dla przypomnienia: z postępowania o zatwierdzenie układu albo przyśpieszonego postępowania układowego nie skorzystasz, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Odwrotnie też to […]

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jakub Ostrowski        08 czerwca 2016        Komentarze (0)

Osoba sprawująca funkcję syndyka w Twoim postępowaniu upadłościowym nie jest Twoim wrogiem! Proszę, zapamiętaj to. Ostatnio na szkoleniu usłyszałem bardzo mądre słowa, a mianowicie, że syndyk nie jest tylko przedłużeniem ramienia sądu upadłościowego czy sędziego komisarza, ale jest także psychologiem. Osobiście uważam, że nie można do upadłych konsumentów podchodzić tylko zadaniowo. Każdy ma indywidualną historię, w której […]

Upadłość czy restrukturyzacja?

Jakub Ostrowski        05 czerwca 2016        Komentarze (1)

Mam nadzieję, że dzisiejszym wpisem uda mi się zobrazować Ci sytuację, po której podejmiesz odpowiednie decyzje, albo będziesz wiedział, że szybkie reagowanie i działanie stanowi dużą część oczekiwanego sukcesu. Zapewne nie raz byłeś chory. Walczysz na różne sposoby, starasz się zapobiec rozwojowi choroby, kupujesz pseudo leki, które dają ukojenie, ale tylko na chwile. Nie wyzdrowiałeś? […]