Lipiec 2019

Zaproszenie do składania ofert na nabycie pakietu wierzytelności

Jakub Ostrowski        22 lipca 2019        Komentarze (0)

Syndyk masy upadłości spółki Global MB sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Chełmie sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 75.949,61 zł. Wierzytelności wynikają z tytułu sprzedaży towarów i usług. Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „oferta na zakup wierzytelności” należy składać do dnia 31 lipca 2019 […]