Sierpień 2019

Zaproszenie do składania ofert na nabycie ruchomości

Jakub Ostrowski        05 sierpnia 2019        Komentarze (0)

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlano – Produkcyjnego Spółdzielnia „ZIB” w Białej Podlaskiej w upadłości z siedzibą w Białej Podlaskiej sprzeda w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, za cenę nie niższą niż cena podana w ogłoszeniu, ruchomości na które składają się m.in. : Lp. Przedmiot sprawy Nr. inwentarzowy Cena netto 1 Przyczepa D 50 Sanok, 1978r. BPN […]

Zaproszenie do składania ofert na nabycie nieruchomości

Jakub Ostrowski        05 sierpnia 2019        Komentarze (0)

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlano Produkcyjnego Spółdzielnia ZIB w Białej Podlaskiej w upadłości sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty: Lp. Przedmiot sprzedaży Minimalna cena netto 1 Nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 1,5515 ha, zabudowana kompleksem obiektów przemysłowo-magazynowych, zlokalizowana w Białej Podlaskiej przy ul. Fabrycznej 5. 995.000,00 zł Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją:„oferta […]