Bez kategorii

Dodając ten wpis zakładam, że znasz istotę instytucji przewłaszczenia na zabezpieczenie.Jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności jest przewłaszczenie nieruchomości. Próżno szukać w prawie polskim konkretnych przepisów regulujących ten sposób zabezpieczenia, chociaż ta forma występuje coraz cześciej w praktyce bankowej oraz w działalności innych wierzycieli.Nie ma również regulacji prawnych w zakresie przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie istniejącej wierzytelności. Zapewne […]

Podjęcie zawieszonego postępowania z udziałem syndyka upadłej spółki z o.o.

Jakub Ostrowski        11 października 2015        Komentarze (0)

Na temat zawieszenia postępowania w przypadku ogłoszenia upadłości spółki z o.o. możesz przeczytać tutaj.W sytuacji, gdy postępowanie dotyczy masy upadłości i ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, a strona została pozbawiona prawa zarządu masą upadłości albo ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku strony, podjęcie postępowania powinno nastąpić z chwilą zgłoszenia się lub wskazania syndyka albo zarządcy masy upadłości, […]

Zakończenie postępowania upadłościowego, wykreślenie spółki z o.o. z rejestru

Jakub Ostrowski        15 września 2015        2 komentarze

Jednym ze sposobów rozwiązania spółki z o.o. jest jej upadłość, a dokładniej zakończenie postępowania upadłościowego. Sąd po wykonaniu ostatecznego planu podziału stwierdzi zakończenie postępowania upadłościowego. Odpis takiego postanowienia otrzymuje syndyk, który jest zobowiązany do złożenia wniosku o wykreślenie spółki z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego.Należy zaznaczyć, że większość postępowań upadłościowych prowadzonych wobec spółek z o.o. […]

Kto zapłaci za powrót z wakacji w przypadku upadłości biura podróży

Jakub Ostrowski        03 września 2015        2 komentarze

Tegoroczne wakacje obeszły się prawie bez upadłości biur podróży. Piszę „prawie” dlatego, że koniec sierpnia przyniósł głośne bankructwo Alfa Star. Problem z wypłacalnością biuro miało już w lipcu, kiedy to turyści odpoczywający w Egipcie nie mogli opuścić kraju z uwagi na brak płatności za ich pobyt.Obecnie sytuacja klientów upadłego biura jest mało atrakcyjna. Na dzień wpisu nie […]

W jakim czasie sąd ogłosi upadłość spółki z o.o.

Jakub Ostrowski        24 sierpnia 2015        Komentarze (0)

Złożyłeś wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. i z niecierpliwością czekasz na wydanie przez sąd postanowienia w tym zakresie?Powinieneś wiedzieć, że w większości przypadków sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, bądź oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, na posiedzeniu niejawnym. Nie jest to oczywiście zasada, bo w sytuacji, gdy sąd uzna, że zachodzi potrzeba przeprowadzenia […]