Prawo restrukturyzacyjne

Przyspieszone postępowanie układowe

Jakub Ostrowski        29 maja 2016        Komentarze (0)

Jeżeli chcesz uniknąć ogłoszenia upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami przyspieszone postępowanie układowe może być dla Ciebie.Przyspieszone postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Musisz wiedzieć, że będziesz mógł skorzystać z tego rozwiązania tylko wtedy, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do […]

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Jakub Ostrowski        29 kwietnia 2016        Komentarze (0)

W mojej ocenie, najszybszym i najmniej ingerującym w majątek dłużnika nowym postępowaniem restrukturyzacyjnym jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Oczywiście, nie każdy dłużnik będzie mógł skorzystać z tego dobrodziejstwa.Podane poniżej informacje dotyczą samej istoty tego konkretnego postępowania. Jeżeli jesteś dłużnikiem powinieneś wiedzieć, że Twoja sytuacja jest wyjątkowa i zanim zdecydujesz się na ten tryb restrukturyzacji, musisz […]

Postępowania restrukturyzacyjne

Jakub Ostrowski        14 lutego 2016        Komentarze (1)

A nawet cztery! Tak, nowe prawo restrukturyzacyjne wprowadziło cztery rodzaje postępowań mających zastosowanie do dłużnika dążącego do zapobiegnięcia upadłości likwidacyjnej.Celem postępowania restrukturyzacyjnego (4) jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.Każde z […]

Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości

Jakub Ostrowski        01 lutego 2016        Komentarze (0)

Na ocenę prawa restrukturyzacyjnego przyjdzie jeszcze czas. Oczywiście prawo restrukturyzacyjne nie wyeliminowało klasycznego postępowania upadłościowego, polegającego na likwidacji majątku upadłego.Wyobrażasz sobie wyścig dłużnika i wierzyciela w celu złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości? Kto będzie szybszy?Z perspektywy osoby składającej wniosek restrukturyzacyjny ma to mniejsze znaczenie, dlatego, że w sytuacji, gdy do sądu wpłynie wniosek o […]