Czy wiceprezes zarządu może samodzielnie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

Jakub Ostrowski16 lipca 2015Komentarze (0)

W ostatnim czasie spotkałem się z sytuacją, w której zarząd spółki z o.o. był wieloosobowy, a dokładnie: prezes zarządu i trzech wiceprezesów. Jeden z wiceprezesów znający co nieco kwestie odpowiedzialności w przypadku nieterminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. miał dość poważny problem. Jako jedyny chciał złożyć wniosek o upadłość spółki z o.o., natomiast pozostali członkowie zarządu nie chcieli przyjąć do wiadomości, że zarządzana przez nich spółka z o.o. stała się niewypłacalna.

Przypominam, że w aktualnie obowiązującym stanie prawnym, dłużnik powinien w ciągu dwóch tygodni od wystąpienia przyczyny ogłoszenia upadłości złożyć do sądu odpowiedni wniosek o ogłoszenie upadłości.

W przypadku spółki z o.o. osoby uprawnione do reprezentowania spółki są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i to te osoby są zobowiązane do złożenia w odpowiednim czasie wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeżeli każdy z członków zarządu jest uprawiony do reprezentowania spółki samodzielnie to nie mamy żadnego problemu w zakresie autonomii przy podejmowaniu decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeżeli jednak do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie kilku członków zarządu to czy np. wiceprezes może samodzielnie i skutecznie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Przechodząc do odpowiedzi na powyższe pytanie, polecam, żeby wszyscy prezesi bądź wiceprezesi w przypadku konfliktu w zakresie zasadności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zarządzanej spółki z o.o. działali samodzielnie.

To, czy spółka z o.o. zasadnie złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości czy nie będzie analizowane przez sąd, nie powinny decydować osobiste przekonania poszczególnych członków zarządu, a obiektywna finansowa sytuacja spółki.

Jeżeli jesteś członkiem zarządu spółki z o.o. i podejmiesz samodzielną decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, bądź tak miły i napisz krótką informację dla sądu, dlaczego wniosek nie jest podpisany przez wszystkich członków zarządu, a jedynie przez Ciebie.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 886 523 359e-mail: biuro@kancelaria-ostrowski.eu

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kancelaria-ostrowski.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: