Ile kosztuje upadłość sp. z o.o. – aktualizacja

Jakub Ostrowski        13 maja 2017        Komentarze (0)

To zależy od bardzo wielu czynników, ale musisz wiedzieć, że aby Sąd ogłosił upadłość spółki z o.o. to jej majątek musi wystarczać na koszty postępowania i w jakimś zakresie na zaspokojenie wierzycieli.

Koszty postępowania to wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją majątku upadłego.

Sąd rozpoznając wniosek o ogłoszenie upadłości nigdy nie wie jaka będzie ostateczna wysokość kosztów postępowania, a jedynie może przyjąć prawdopodobną ich wartość. Czynnikami mającymi wpływ na założenia prognozowanych kosztów postępowania przez Sąd są m.in.:

  • czas trwania postępowania;
  • poziom trudności w zbyciu majątku upadłego.

Do niezbędnych kosztów postępowania powinieneś zaliczyć m.in.:

  • koszt obwieszczeń;
  • koszt ogłoszeń dotyczących sprzedaży majątku;
  • koszt oszacowania wartości majątku upadłego;
  • zabezpieczenie majątku upadłego (np. przetransportowanie samochodu wchodzącego w skład masy upadłości i opłacenie parkingu)
  • wynagrodzenie syndyka.

Oczywiście powyżej podany katalog nie jest zamknięty i zawiera tylko przykładowe wyliczenie kosztów, które powstaną w trakcie postępowania. Głównym kryterium czy dany wydatek jest konieczny, należy oceniać czy jest bezpośrednio związany z zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją majątku upadłego.

Tak na marginesie…

wycena standardowej nieruchomości w przedziale od 2.000,00 zł do 5.000,00 zł. 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: