Poręczenie, a upadłość likwidacyjna spółki z o.o.

Jakub Ostrowski        24 listopada 2015        2 komentarze

Umowa poręczenia polega na przyjęciu przez poręczyciela zobowiązania względem wierzyciela do spełnienia zobowiązania w sytuacji, gdyby dłużnik tego zobowiązania nie wykonał. Istota poręczenia odnosi się do faktu, że poręczyciel nie przystępuje do długu głównego, ale zaciąga własne zobowiązanie, którego treścią jest spełnienie świadczenia w przypadku, gdyby nie wykonał tego dłużnik główny.

Przenosząc poręczenie na grunt prawa upadłościowego i naprawczego chcę przybliżyć Ci stan prawny poręczyciela, który poręczył za zobowiązanie spółki z o.o. wobec, której ogłoszono upadłość likwidacyjną.

Obowiązujące przepisy prawa upadłościowego i naprawczego nie zawierają żadnych szczegółowych regulacji w zakresie poręczenia w przypadku ogłoszenia upadłości likwidacyjnej spółki z o.o.

Uatrakcyjniając dzisiejszy wpis oczywiście nie może zabraknąć odniesienia się przeze mnie do sytuacji która w obrocie prawnym występuje bardzo często.

W wielkim skrócie:

  • spółka z o.o.
  • dwóch wspólników
  • zarząd jednoosobowy
  • kredyt na spółkę
  • poręczycielem umowy kredytu jest prezes zarządu jako osoba fizyczna albo/i drugi wspólnik

Spółka popada w kłopoty finansowe, przytomny i odpowiedzialny zarząd składa wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. – oczywiście wniosek jest złożony w terminie, aby uniknąć przeniesienia odpowiedzialności na majątek osobisty…

Prezesie zarządu/wspólniku osobiście spłaty kredytu raczej nie unikniesz.

Zdziwiony prezes pyta:

– Jak to?!

Należy przypomnieć, że z chwilą ogłoszenia upadłości występuje skutek w postaci wymagalności wszystkich zobowiązań pieniężnych upadłego, których termin płatności jeszcze nie nastąpił. Natychmiastowa wymagalność zobowiązań pieniężnych upadłej spółki z o.o. ma zasadnicze znaczenie dla odpowiedzialności poręczyciela.

Osobiście uważam, co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie, że z chwilą ogłoszenia upadłości spółki z o.o. nie dochodzi do automatycznej odpowiedzialności poręczyciela. Stan wymagalności wierzytelności przysługującej wierzycielowi w stosunku do upadłego nie może zmieniać treści stosunku prawnego, który istnieje pomiędzy wierzycielem, a poręczycielem. Należy uznać, że termin na spełnienie świadczenia przez poręczyciela wynika z treści głównego zobowiązania, a nie stanu wymagalności zabezpieczonej wierzytelności pieniężnej.

Poręczyciel, pomimo przyjęcia odpowiedzialności za cudzy dług, posiada w swoim stosunku prawnym z wierzycielem pewną autonomiczność, polegającą na niestosowaniu wobec niego przepisu odnoszącego się do wymagalności w zakresie spełnienia zabezpieczonej wierzytelności pieniężnej.

Zwróć proszę uwagę, że powyższe będzie miało odniesienie do sytuacji, w której poręczona przez Ciebie umowa kredytu nie jest jeszcze wymagalna. Natomiast jeżeli z uwagi na niewypłacalność spółki z o.o. bank wypowiedział umowę kredytu co oznacza, że postawił w stan wymagalność spłatę całości zobowiązania przed ogłoszeniem upadłości spółki z o.o., to w takiej sytuacji wierzyciel zapewne będzie automatycznie próbował egzekwować od Ciebie poręczoną wierzytelność.

Spółka upadła, Ty straciłeś zarząd nad majątkiem spółki, a w nagrodę odpowiadasz za poręczony kredyt.

PS. W pewnych przypadkach ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki z o.o. może prowadzić do wygaśnięcia poręczenia.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Aleksander Sierpień 23, 2017 o 14:18

Witam, jakie to przypadki..
Pozdrawiam
Aleksander

Odpowiedz

Jakub Ostrowski Sierpień 23, 2017 o 14:52

np. poręczenie wygasa, kiedy wygaśnie zobowiązanie za które poręczono.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: