Postępowania restrukturyzacyjne

Jakub Ostrowski14 lutego 2016Komentarze (1)

A nawet cztery! Tak, nowe prawo restrukturyzacyjne wprowadziło cztery rodzaje postępowań mających zastosowanie do dłużnika dążącego do zapobiegnięcia upadłości likwidacyjnej.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego (4) jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Każde z postępowań może być przeprowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością.

Nowa definicja: dłużnik zagrożony niewypłacalnością to taki, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

  • Postępowanie o zatwierdzenie układu;
  • Przyspieszone postępowanie układowe;
  • Postępowanie układowe;
  • Postępowanie sanacyjne.

Co do zasady postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek dłużnika, którym może być przedsiębiorca w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, spółka z .o.o. i spółka akcyjna nieprowadząca działalności gospodarczej, wspólnik spółki osobowej ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, a także wspólnik spółki partnerskiej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 886 523 359e-mail: biuro@kancelaria-ostrowski.eu

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Jerzy 17 lutego, 2016 o 12:01

Kolejny cios dla wierzycieli. Jestem już w 100% przekonany że państwo, sądy i tzw „sprawiedliwość” w Polsce nie istnieje. Od 4 miesięcy dochodzę wierzytelności od spółki z o.o. która wyemitowała obligacje na GPW i ich nie wykupiła. Żadna instytucja z KNF czy giełdą włącznie nawet nie kiwnęła palcem w obronie obligatariuszy, którzy są pokrzywdzeni. Sprawa prosta jak konstrukcja cepu a sąd cywilny dotąd nie wydał nakazu w mojej sprawie cywilnej w postępowaniu upominawczym. Ale za to inny sąd w Katowicach Wschód w styczniu 2016r przez 5 dni rozpoznał i wydał postanowienie na wniosek dłużnika o „otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego”. Z tego co mi powiedział prawnik mogę się właściwie pożegnać z myślą o odzyskaniu pieniędzy ze zwrotem kosztów postępowania sądowego włącznie bo właśnie weszło w życie kolejne prawo chroniące aferzystów, cwaniaków i złodziei pod nazwą „restrukturyzacja”

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kancelaria-ostrowski.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: