Z jakich powodów Sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej

Jakub Ostrowski12 stycznia 2017Komentarze (0)

Ostatnio zauważyłem mocną tendencję lansowania szybkiego i skutecznego oddłużenia, jeżeli wolisz ładniej to możemy to nazwać „redukcja zadłużenia”. Nawet firmy windykacyjne, które tak agresywnie traktowały dłużników mają dla nich swój produkt w postaci „oddłużenia”.

Trochę w tym wszystkim jest racji, ale na pewno nie jest szybko, łatwo i przyjemnie. Niestety.

Chociaż niewykluczone, że jeżeli Twój pełnomocnik przygotuje Cię odpowiednio do upadłości to będzie to dla Ciebie spokojny czas.

Poniżej przeczytasz z jakich powodów Sąd nie ogłosi wobec Ciebie upadłości konsumenckiej:

  1. jeżeli doprowadziłeś do swojej niewypłacalności lub istnienie zwiększyłeś jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
  2. jeżeli było prowadzone wobec Ciebie postępowanie upadłościowe konsumenckie i zostało umorzone w trakcie nie na Twój wniosek;
  3. jeżeli uchylono wobec Ciebie plan spłaty wierzycieli z uwagi na uchybienia w jego realizacji;
  4. jeżeli dokonana przez Ciebie czynność prawna została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli;
  5. jeżeli w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej było prowadzone w stosunku do Ciebie postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część Twoich zobowiązań, chyba że do Twojej niewypłacalności lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez Ciebie należytej staranności;
  6. jeżeli we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podałeś niezgodne z prawną lub niezupełne dane, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne.

Dużo tego. Można Ci przypisać, któryś z wymienionych punktów? To źle. Ale nie beznadziejnie.

Powody z jakich Sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej ustępują (na pewno wymieniony powyżej pkt. 2,3,4,5,6) jeżeli Sąd uzna, iż przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione WZGLĘDAMI SŁUSZNOŚCI lub HUMANITARNYMI.

Tylko jak teraz wykazać, np. pomimo, że byłeś przedsiębiorcą i miałeś obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie przepisów przewidzianych dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a tego nie zrobiłeś to teraz jak już nie prowadzisz działalności gospodarczej przeprowadzenie postępowania (upadłości konsumenckiej) jest uzasadnione względami słuszności lub humanitarnymi?

Powtarzam to przy okazji prawie każdego wpisu – każdy przypadek jest inny, bo to życie. Uważam, że bez gruntownej analizy Twojej sytuacji nie da się jednoznacznie określić czy upadłości konsumencka to właściwa droga, albo czy już teraz to odpowiedni czas na złożenie wniosku.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 886 523 359e-mail: biuro@kancelaria-ostrowski.eu

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kancelaria-ostrowski.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: