Zabezpieczenie majątku dłużnika na wniosek wierzyciela przed ogłoszeniem upadłości

Jakub Ostrowski27 czerwca 2015Komentarze (1)

Należy pamiętać, że gdy wierzyciel, a nie dłużnik składa wniosek o ogłoszenie upadłości to Sąd dokona zabezpieczenia majątku dłużnika tylko na wniosek wierzyciela. Zabezpieczenie majątku dłużnika ma służyć w pierwszej kolejności uniemożliwieniu wyzbywania się wszystkiego, co po ogłoszeniu upadłości, mogłoby stanowić masę upadłości.

Jednym z istotnych sposobów zabezpieczenia majątku dłużnika na czas rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości jest ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Tymczasowego, dlatego, że pełni on swoje obowiązki do czasu wydania przez Sąd postanowienia w przedmiocie rozstrzygnięcia wniosku o ogłoszenie upadłości. Do zadań tymczasowego nadzorcy sądowego należy m.in. zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez bieżące informowanie Sądu o zagrożeniach. Dodatkowo, w sytuacji gdy Sąd ustanowi dla dłużnika tymczasowego nadzorcę sądowego, dłużnik, chcąc dokonać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, będzie musiał uzyskać zgodę tymczasowego nadzorcy sądowego.

Wierzycielu, bardzo ważna rzecz! Istnieje katalog czynności, których dłużnik w przypadku ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego nie będzie w ogóle mógł dokonać, np. zaciąganie pożyczek lub kredytów.

Należy sobie zdawać sprawę z tego, że prawo upadłościowe i naprawcze nie wyposażyło tymczasowego nadzorcy sądowego w uprawnienia zarządu wobec majątku dłużnika. Powoduje to, że dłużnik może działać na szkodę wierzycieli, chociażby poprzez usuwanie czy ukrywanie swojego majątku. W takiej sytuacji, w celu zabezpieczenia majątku dłużnika, należy żądać wprowadzenia zarządu przymusowego nad tym majątkiem. Zarząd przymusowy to nic innego jak całkowite odebranie dłużnikowi zarządu nad jego majątkiem na czas rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości.

W relacji do tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządca przymusowy posiada prawo do wykonywania czynności związanych z zarządem nad majątkiem dłużnika. Oczywiście istnieją pewne ograniczenia dotyczące zarządcy przymusowego, ale w zakresie takich czynności, których dokonanie mogłoby uszczuplić majątek dłużnika. Co do zasady, zarządca przymusowy nie może zaszkodzić.

Tak więc, czy warto w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Twojego dłużnika złożyć do Sądu wniosek o zabezpieczenie postępowania? Bezwzględnie warto!

Oprócz prawidłowo przygotowanego wniosku o ogłoszenie upadłości, powinno się także skupić nad prawidłowym uzasadnieniem wniosku o zabezpieczenie postępowania, co na pewno przyniesie wymierne efekty w postaci większego zaspokojenia z masy upadłości.

Sąd powinien niezwłocznie (ok. 7 dni) rozpoznać wniosek o zabezpieczenie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 886 523 359e-mail: biuro@kancelaria-ostrowski.eu

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

www.make-lash.pl 5 sierpnia, 2015 o 20:51

Pisać więcej, bo dobrze się czyta i konkretnie napisane, a to najważniejsze, bo kto
lubi masło maślane..chyba nikt. Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kancelaria-ostrowski.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: