Zakończenie postępowania upadłościowego, wykreślenie spółki z o.o. z rejestru

Jakub Ostrowski15 września 20152 komentarze

Jednym ze sposobów rozwiązania spółki z o.o. jest jej upadłość, a dokładniej zakończenie postępowania upadłościowego. Sąd po wykonaniu ostatecznego planu podziału stwierdzi zakończenie postępowania upadłościowego. Odpis takiego postanowienia otrzymuje syndyk, który jest zobowiązany do złożenia wniosku o wykreślenie spółki z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego.

Należy zaznaczyć, że większość postępowań upadłościowych prowadzonych wobec spółek z o.o. nie kończy się całkowitym zaspokojeniem wierzycieli. Zazwyczaj wygląda to tak, że spieniężony majątek spółki na to nie wystarcza.

Zapewne zastanawiasz się czy w takiej sytuacji Sąd wykreśli spółkę z o.o. z rejestru?

TAK, WYKREŚLI!

Brak zaspokojenia wszystkich wierzycieli w postępowaniu upadłościowym nie stanowi negatywnej przesłanki do wykreślenia spółki z rejestru. Odmienny wniosek prowadziłby do utrzymywania bytu prawnego podmiotu, pomimo utraty całkowitej zdolności do uczestniczenia w obrocie gospodarczym oraz braku jakichkolwiek perspektyw do wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań.

W orzecznictwie sformułowane jest wprost, że „Możliwe jest wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z rejestru handlowego także wtedy, gdy w postępowaniu likwidacyjnym – mimo spieniężenia całego majątku spółki – nie zostały wypełnione wszystkie jej zobowiązania”.

Odwróćmy na chwilę sytuację – co, jeśli pomimo zakończenia postępowania upadłościowego wobec spółki z o.o., która nie zaspokoiła w tym postępowaniu wszystkich swoich wierzycieli – nie dochodzi do wykreślenia takiego podmiotu z rejestru. Z perspektywy samej gospodarki jest to stan bardzo niepożądany, ponieważ doprowadziłby do utrzymywania sztucznych podmiotów, a z perspektywy obrotu gospodarczego, taki stan naraziłby inwestorów na niebezpieczeństwo niewypłacalności.

Chociaż do Świąt Wielkanocnych pozostało jeszcze kilka miesięcy, to osobiście uważam, że na tego typu wydmuszki spółki z o.o. nie ma miejsca.

Spokojnie to nie koniec!

Co w takim razie z Twoją wierzytelnością, jeżeli w nie zostałeś zaspokojony na etapie postępowania upadłościowego, a Twój dłużnik został wykreślony z rejestru i jego byt prawny ustał?

Wierzytelność dalej istnieje!

Umiejętne skorzystanie z instrumentów jakie daje Prawo spółek handlowych w powiązaniu z Prawem upadłościowym i naprawczym powinno doprowadzić do zabezpieczenia twoich interesów nawet w sytuacji zakończenia postępowania upadłościowego bez zaspokojenia Twojej wierzytelności, a także wykreślenia dłużnej spółki z o.o. z rejestru.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 886 523 359e-mail: biuro@kancelaria-ostrowski.eu

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Wojtek Rudzki - spolkacywilna.info 18 września, 2015 o 11:47

Najlepsza jest enigmatyczna końcówka o możliwości umiejętnego wykorzystywania innych instytucji. Rozumiem, że nie chciałeś objawiać czytelnikom wszystkiego na raz 🙂

Odpowiedz

Jakub Ostrowski 21 września, 2015 o 21:57

Dokładnie tak! Nie ma możliwości aby wszystko wyjaśnić w jednym wpisie. Sytuacja wierzyciela po zakończeniu postępowania upadłościowego będzie każdorazowo inna dlatego polecam kontakt z profesjonalistą 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kancelaria-ostrowski.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: