Zaliczka na koszty sądowe w postępowaniu o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

Jakub Ostrowski30 czerwca 2015Komentarze (0)

W sytuacji gdy wierzyciel składa wniosek o ogłoszenie upadłości, a sąd nabiera wątpliwości co do istnienia jakiegokolwiek majątku, mającego służyć zaspokojeniu kosztów powstałych na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, może zażądać zaliczki na koszty tego postępowania i to pod rygorem odrzucenia wniosku.

Wiem co myślisz: „dość, że dłużna spółka jest mi winna tyle pieniędzy, to jeszcze teraz mam płacić za jej upadłość?

Trochę tak i trochę nie.

Jeżeli to wierzyciel składa wniosek o ogłoszenie upadłości, zazwyczaj nie ma pełnej wiedzy w zakresie stanu majątkowego swojego dłużnika. W każdym wniosku o ogłoszenie upadłości nie powinno zabraknąć żądań o:

  • ustanowienie tymczasowego nadzorcy; więcej dowiesz się „tutaj
  • przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego;
  • wezwanie i przesłuchanie świadków.

Niestety wszystkie powyższe czynności rodzą koszty (wynagrodzenie za wykonane czynności tymczasowego nadzorcy sądowego, koszt opinii biegłego, koszt stawiennictwa świadków). Jeżeli sąd będzie miał jakiekolwiek wątpliwości w zakresie istnienia majątku dłużnej spółki to wezwie wierzyciela do uiszczenia zaliczki na koszty sądowe w postępowaniu o ogłoszenie upadłości.

Wpłacając zaliczkę na koszty pozwoli to na skuteczne przeprowadzenie czynności mających na celu ustalenie majątku dłużnika, a następnie, w przypadku pozytywnej odpowiedzi, na ogłoszenie upadłości i przejście do właściwego postępowania upadłościowego.

Natomiast jeżeli nie wpłacisz zaliczki, sąd Twój wniosek odrzuci, a Ty pozostaniesz z prawdopodobnie nieściągalną wierzytelnością.

Pamiętaj, że również jako wierzyciel, możesz ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w zakresie zaliczki na koszty postępowania o ogłoszenie upadłości. Jeżeli Twój wniosek będzie zasadny to zaliczkę na koszty pokryje Skarb Państwa.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 886 523 359e-mail: biuro@kancelaria-ostrowski.eu

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kancelaria-ostrowski.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: