Zaliczka na koszty sądowe w postępowaniu o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

Jakub Ostrowski        30 czerwca 2015        Komentarze (0)

W sytuacji gdy wierzyciel składa wniosek o ogłoszenie upadłości, a sąd nabiera wątpliwości co do istnienia jakiegokolwiek majątku, mającego służyć zaspokojeniu kosztów powstałych na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, może zażądać zaliczki na koszty tego postępowania i to pod rygorem odrzucenia wniosku.

Wiem co myślisz: „dość, że dłużna spółka jest mi winna tyle pieniędzy, to jeszcze teraz mam płacić za jej upadłość?

Trochę tak i trochę nie.

Jeżeli to wierzyciel składa wniosek o ogłoszenie upadłości, zazwyczaj nie ma pełnej wiedzy w zakresie stanu majątkowego swojego dłużnika. W każdym wniosku o ogłoszenie upadłości nie powinno zabraknąć żądań o:

  • ustanowienie tymczasowego nadzorcy; więcej dowiesz się „tutaj
  • przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego;
  • wezwanie i przesłuchanie świadków.

Niestety wszystkie powyższe czynności rodzą koszty (wynagrodzenie za wykonane czynności tymczasowego nadzorcy sądowego, koszt opinii biegłego, koszt stawiennictwa świadków). Jeżeli sąd będzie miał jakiekolwiek wątpliwości w zakresie istnienia majątku dłużnej spółki to wezwie wierzyciela do uiszczenia zaliczki na koszty sądowe w postępowaniu o ogłoszenie upadłości.

Wpłacając zaliczkę na koszty pozwoli to na skuteczne przeprowadzenie czynności mających na celu ustalenie majątku dłużnika, a następnie, w przypadku pozytywnej odpowiedzi, na ogłoszenie upadłości i przejście do właściwego postępowania upadłościowego.

Natomiast jeżeli nie wpłacisz zaliczki, sąd Twój wniosek odrzuci, a Ty pozostaniesz z prawdopodobnie nieściągalną wierzytelnością.

Pamiętaj, że również jako wierzyciel, możesz ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w zakresie zaliczki na koszty postępowania o ogłoszenie upadłości. Jeżeli Twój wniosek będzie zasadny to zaliczkę na koszty pokryje Skarb Państwa.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: