zaproszenie do składania ofert – KORTY TENISOWE

Jakub Ostrowski03 października 2021Komentarze (0)

Syndyk masy upadłości Empire Profit sp. z o.o w upadłości z siedzibą w Lublinie w trybie z wolnej ręki z zastrzeżeniem wyboru najkorzystniejszej oferty sprzeda:

Lp.

Przedmiot sprzedaży

Minimalna cena netto

1

Dwa zadaszone korty tenisowe zlokalizowane przy
ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie stanowiące nakłady na cudzy grunt

318.675,00 zł

Oferty na nabycie przedmiotu sprzedaży należy składać w zamkniętych kopertach
z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż majątku Empire Profit sp. z o.o.” do dnia
29 października 2021r.
na adres: Syndyk masy upadłości Empire Profit sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie,
ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin
(liczy się data wpływu oferty do kancelarii syndyka).

Oferty składane osobiście będą przyjmowane w godzinach od 10:00 do 14:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 81 479 91 41.

Warunkiem niezbędnym do udziału w procedurze sprzedaży jest wpłata, przed złożeniem oferty, wadium
w wysokości 10% ceny, na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości w terminie do dnia 28 października 2021r., które będzie stanowiło zabezpieczenie wykonania złożonej oferty i ulegnie przepadkowi na rzecz masy
w przypadku wycofania się oferenta od zawarcia umowy.

Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia licytacji oraz do odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży oraz pokrywa wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży.

Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek numer:
91 8025 0007 0710 6770 2000 0010

Wszelkie informacje w zakresie sprzedaży, w tym ustalenie terminu oględzin i warunków dzierżawy gruntów na których zostały wzniesione korty stanowiące przedmiot sprzedaży udzielane są pod adresem e–mail: pderlatka@kancelaria-ostrowski.eu i numerem telefonu +48 81 479 91 41

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

    { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

    Dodaj komentarz

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

    Poprzedni wpis: