Zaproszenie do składania ofert na nabycie nieruchomości

Jakub Ostrowski        05 sierpnia 2019        Komentarze (0)

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlano Produkcyjnego Spółdzielnia ZIB w Białej Podlaskiej
w upadłości 
sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Lp.

Przedmiot sprzedaży

Minimalna cena netto

1

Nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 1,5515 ha, zabudowana kompleksem obiektów przemysłowo-magazynowych, zlokalizowana w Białej Podlaskiej
przy ul. Fabrycznej 5.

995.000,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją:„oferta na zakup nieruchomości Spółdzielni ZIB”należy składać do dnia 8 sierpnia 2019 r. (liczy się data wpływu) na adres:

Kancelaria Notarialna Notariusz Anna Kutnik. ul. Chopina 9/5, 20-026 Lublin.

Do podanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu sprzedaży.

Bliższe informacje na temat oferowanego przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod nr. telefonu: 600 897 783, 601 511 606. Warunkiem niezbędnym do udziału w procedurze sprzedaży jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości przed złożeniem oferty kaucji w wysokości 10% minimalnej ceny netto, która będzie stanowiła zabezpieczenie wykonania złożonej oferty i ulegnie przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku wycofania się oferenta od zawarcia umowy. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi po wpłacie pełnej ceny w terminie maksymalnie 3 miesiące od daty zakończenia składania ofert.

Wpłaty należy dokonać na rachunek numer:

74 8025 0007 0710 5890 2000 0010

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kancelaria-ostrowski.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: