Syndyk masy upadłości Jana Paprockiego sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Składnik masy upadłości Minimalna cena
nieruchomość stanowiąca działkę nr 595, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z zabudową gospodarczą, położona w miejscowości Przypisówka, gmina Firlej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00016627/6 705.124,00 zł
nieruchomość gruntowa (lasy) stanowiąca działkę nr 1088/1, położona w miejscowości Przypisówka, gmina Firlej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00016627/6 14.852,00 zł
nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę nr 991, położona w miejscowości Serock, gmina Firlej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00016627/6  9.810,00 zł
udział wynoszący 1/2 części w prawie własności działki nr 81, położonej w miejscowości Przypisówka, gmina Firlej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00044399/3 2.942,63 zł
udział wynoszący 1/2 części w prawie własności działki nr 84, położonej w miejscowości Przypisówka, gmina Firlej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00044399/3 2.276,25 zł
udział wynoszący 192/512 części w prawie własności działki nr 1447, położonej w miejscowości Przypisówka, gmina Firlej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00044398/6 2.017,50 zł
udział wynoszący 192/512 części w prawie własności działki nr 1572, położonej w miejscowości Przypisówka, gmina Firlej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00044398/6 1.834,50 zł
udział wynoszący 64/128 w prawie własności działek nr 1400 i 1525, położonych w miejscowości Przypisówka., gmina Firlej, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta 10.270,88 zł

 

Składnik masy upadłości
Nieruchomości gruntowe niezabudowane (grunty orne) położone w miejscowości Przypisówka, gmina Firlej, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00016627/6
Nr działki Minimalna cena
45 5.123,00 zł
83 6.629,00 zł
149 6.271,00 zł
233 9.063,00 zł
824/4 i /25 35.347,00 zł
1222 29.152,00 zł

 

Składnik masy upadłości
nieruchomości gruntowe niezabudowane (łąki) położone w miejscowości Przypisówka, gmina Firlej, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00016627/6
Nr działki Minimalna cena
499

 

6.011,00 zł
593 2.988,00 zł
594 3.009,00 zł

 

 

Składnik masy upadłości Minimalna cena
Wierzytelności przysługująca upadłemu od Invest Partner Mateusz Witkowski Spółki komandytowej z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000509428) na podstawie tytułu wykonawczego  o wartości nominalnej w wysokości 59.734,81 zł z tytułu należności głównej, zwrotu kosztów procesu, kosztów postępowania klauzulowego, odsetek i  kosztów zastępstwa w egzekucji za najwyższą do uzyskania cenę

 

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z adnotacją „oferta na zakup masy upadłości Jana Paprockiego” należy składać do dnia 01 marca 2024 r. (liczy się data wpływu do kancelarii) na adres kancelarii syndyka masy upadłości:

ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin.

Bliższe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod numerem 81 479 91 41 lub email: sekretariat@kancelaria-ostrowski.eu.

Warunkiem niezbędnym udziału w procedurze sprzedaży nieruchomości jest wpłata wadium, przed złożeniem oferty, w wysokości 10 % ceny minimalnej na konto masy upadłości, która będzie stanowiła zabezpieczenie wykonania złożonej ofert i ulegnie przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku odstąpienia oferenta od zawarcia umowy.

Wpłaty należy dokonać na rachunek masy upadłości: 33 1020 5558 0000 8302 3397 2296 .

Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia licytacji w przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego oferenta oraz odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn. Zawarcie umowy sprzedaży będzie uzależnione od zapłaty ceny najpóźniej w dzień przed przeniesieniem prawa własności.

Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Restrukturyzacja restauracji

Jakub Ostrowski07 maja 2020Komentarze (1)

Problemy finansowe związane z wprowadzonym stanem epidemii, a w konsekwencji ograniczenia w prowadzeniu działalności, zaczynamy odczuwać coraz mocniej. Tarcza antykryzysowa pomaga przedsiębiorcom, ale dla wielu nie wystarczy, żeby uniknąć bankructwa.

Restrukturyzacja restauracji

Restauracja, koronawirus i restrukturyzacja

Pożyczka 5 tyś zł dla właściciela restauracji, który nie może zaprosić do siebie gości, żeby skosztowali dań z nowej wiosennej karty nic nie pomoże.

Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest zawieszony, jeżeli niewypłacalność powstała z powodu koronawirusa, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zawieszenie tego terminu nie oznacza, że nie trzeba nic robić.

Czytaj dalej >>>

Osobiście uważam, że oferowana pomoc w ramach tarczy antykryzysowej to za mało dla większości przedsiębiorców. Nie namawiam do rezygnacji ze skorzystania z oferty pomocowej państwa, ale warto rozważyć wszystkie możliwości, których wdrożenie pomoże uniknąć bankructwa.

Oprócz tarczy antykryzysowej ustawodawca od 2016 roku proponuje postępowania restrukturyzacyjne, których celem jest ochrona przed upadłością.

Rok 2020 będzie znacznie trudniejszy dla polskiej gospodarki niż lata ubiegłe, co także znajdzie odzwierciedlenie w większej liczbie restrukturyzacji.

W 2019 roku sądy uwzględniły 445 wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych, to więcej o 28 niż w 2018 roku.

Jak widzicie jeszcze bez epidemii tendencja była wzrostowa.

Czytaj dalej >>>

Twoja firma ma kłopoty finansowe w związku z epidemią?

Zastanów się, czy chcesz ubiegać się o pomoc od Państwa czy wybierasz postępowanie restrukturyzacyjne.

Tarcza antykryzysowa czy postępowanie restrukturyzacyjne

Tarcza antykryzysowa czy postępowanie restrukturyzacyjne

Mecz, w którym grają przeciwko sobie: tarcza antykryzysowa i postępowanie restrukturyzacyjne nie zakończy się remisem.

Dobrodziejstwa jakie otrzymasz w ramach tarczy antykryzysowej nie stosuje się do przedsiębiorców, wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne lub złożono wniosek o restrukturyzację.

Czytaj dalej >>>

Tytuł dzisiejszego wpisu to powielenie pytania jakie często słyszę od swoich rozmówców. Będąc precyzyjnym powinienem powiedzieć: tele-rozmówców i wideo-rozmówców.

Dla wyjaśnienia moja kancelaria działa, ale w ograniczonym zakresie. Nie spotykamy się osobiście z Klientami, za to jesteśmy do ich pełnej dyspozycji.

Okazuje się, że spotkania twarzą w twarz w 90% przypadków nie są potrzebne, a ogromna część pracy może zostać wykonana z innego miejsca niż biuro.

Czy muszę składać wniosek o ogłoszenie upadłości

Czy muszę już składać wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wracając do tematu.

Konsument

Zacznę od najłatwiejszej części odpowiedzi: jeżeli jesteś konsumentem – osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej – to nikt nie może Cię zmusić do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Upadłości konsumencka to prawo, a nie obowiązek.

Czytaj dalej >>>