Syndyk masy upadłości Lucjana Grabarczuka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Lucjan Grabarczuk Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „STOLMUR” w Zamościu sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najlepszej oferty, wierzytelność o wartości nominalnej 11.516,27 zł wynikającej z prawomocnego wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności.

Oferty należy składać do dnia 27 marca 2024 r. do kancelarii syndyka masy upadłości na adres ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin lub mailowo na adres pderlatka@kancelaria-ostrowski.eu (liczy się data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 502-221-128 lub mailowo pderlatka@kancelaria-ostrowski.eu.

Syndyk masy upadłości Lucjana Grabarczuka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Lucjan Grabarczuk Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „STOLMUR” w Zamościu sprzeda, w drodze wyboru najlepszej oferty, wierzytelność o wartości nominalnej 11.516,27 zł wynikającej z prawomocnego wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności.

Oferty należy składać do dnia 27 marca 2024 r. do kancelarii syndyka masy upadłości na adres ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin lub mailowo na adres pderlatka@kancelaria-ostrowski.eu (liczy się data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 502-221-128 lub mailowo pderlatka@kancelaria-ostrowski.eu.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Tematem dzisiejszego wpisu są dokumenty potrzebne do wniosku o ogłoszenie upadłości.

Znalezienie się w sytuacji, gdy rozważasz ogłoszenie upadłości swojej spółki, może być jednym z najtrudniejszych momentów w życiu każdego przedsiębiorcy.

Proces ten, choć może wydawać się złożony, jest szansą na nowy początek i na rozwiązanie problemów finansowych.

Kluczowym aspektem, który może ułatwić przejście przez ten proces, jest właściwe przygotowanie.

W tym wpisie wskażę Ci dokumenty, które niezbędne są do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

Dokumenty potrzebne do wniosku o ogłoszenie upadłości

Wstępne wyjaśnienie procesu upadłościowego

Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć w sytuacji, gdy spółka stała się niewypłacalna.

Niewypłacalność oznacza, że spółka nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych.

Czytaj dalej >>>

Historia Marka – upadłość konsumencka

Jak upadłość konsumencka dała drugą szansę: historia Marka

W świecie, w którym finanse są często tabu, rzadko dzielimy się naszymi największymi obawami i porażkami. Chce podzielić się historią Marka, który znalazł się w ślepej uliczce finansowej. Upadłość konsumencka stała się dla Marka nowym początkiem.

Marek został moim Klientem. Celem opieki prawnej było przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości. Następnie reprezentacja w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości do czasu jego prawomocnego zakończenia.

Marek żył od wypłaty do wypłaty.

Kredyty, pożyczki, karty kredytowe – wszystko to stopniowo tworzyło coraz większą górę długów, która w końcu stała się nie do pokonania.

Sytuacja finansowa Marka stała się niezwykle trudna, gdy stracił pracę.

Nagle, bez stałego źródła dochodu, możliwość spłaty długów stała się niemożliwa.

Upadłość konsumencka druga szansa

Dlaczego upadłość konsumencka

Marek próbował różnych strategii, aby wyjść z długów – od negocjacji warunków kredytów po próby konsolidacji długów.

Niestety, spirala zadłużenia była już zbyt głęboka. W tym punkcie, Marek poczuł, że nie ma już wyjścia. To wtedy, po konsultacji ze mną, zdecydował się na upadłość konsumencką.

Czytaj dalej >>>

Syndyk masy upadłości Jana Paprockiego sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Składnik masy upadłości Minimalna cena
nieruchomość stanowiąca działkę nr 595, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z zabudową gospodarczą, położona w miejscowości Przypisówka, gmina Firlej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00016627/6 705.124,00 zł
nieruchomość gruntowa (lasy) stanowiąca działkę nr 1088/1, położona w miejscowości Przypisówka, gmina Firlej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00016627/6 14.852,00 zł
nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę nr 991, położona w miejscowości Serock, gmina Firlej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00016627/6  9.810,00 zł
udział wynoszący 1/2 części w prawie własności działki nr 81, położonej w miejscowości Przypisówka, gmina Firlej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00044399/3 2.942,63 zł
udział wynoszący 1/2 części w prawie własności działki nr 84, położonej w miejscowości Przypisówka, gmina Firlej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00044399/3 2.276,25 zł
udział wynoszący 192/512 części w prawie własności działki nr 1447, położonej w miejscowości Przypisówka, gmina Firlej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00044398/6 2.017,50 zł
udział wynoszący 192/512 części w prawie własności działki nr 1572, położonej w miejscowości Przypisówka, gmina Firlej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00044398/6 1.834,50 zł
udział wynoszący 64/128 w prawie własności działek nr 1400 i 1525, położonych w miejscowości Przypisówka., gmina Firlej, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta 10.270,88 zł

 

Składnik masy upadłości
Nieruchomości gruntowe niezabudowane (grunty orne) położone w miejscowości Przypisówka, gmina Firlej, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00016627/6
Nr działki Minimalna cena
45 5.123,00 zł
83 6.629,00 zł
149 6.271,00 zł
233 9.063,00 zł
824/4 i /25 35.347,00 zł
1222 29.152,00 zł

 

Składnik masy upadłości
nieruchomości gruntowe niezabudowane (łąki) położone w miejscowości Przypisówka, gmina Firlej, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00016627/6
Nr działki Minimalna cena
499

 

6.011,00 zł
593 2.988,00 zł
594 3.009,00 zł

 

 

Składnik masy upadłości Minimalna cena
Wierzytelności przysługująca upadłemu od Invest Partner Mateusz Witkowski Spółki komandytowej z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000509428) na podstawie tytułu wykonawczego  o wartości nominalnej w wysokości 59.734,81 zł z tytułu należności głównej, zwrotu kosztów procesu, kosztów postępowania klauzulowego, odsetek i  kosztów zastępstwa w egzekucji za najwyższą do uzyskania cenę

 

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z adnotacją „oferta na zakup masy upadłości Jana Paprockiego” należy składać do dnia 01 marca 2024 r. (liczy się data wpływu do kancelarii) na adres kancelarii syndyka masy upadłości:

ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin.

Bliższe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod numerem 81 479 91 41 lub email: sekretariat@kancelaria-ostrowski.eu.

Warunkiem niezbędnym udziału w procedurze sprzedaży nieruchomości jest wpłata wadium, przed złożeniem oferty, w wysokości 10 % ceny minimalnej na konto masy upadłości, która będzie stanowiła zabezpieczenie wykonania złożonej ofert i ulegnie przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku odstąpienia oferenta od zawarcia umowy.

Wpłaty należy dokonać na rachunek masy upadłości: 33 1020 5558 0000 8302 3397 2296 .

Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia licytacji w przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego oferenta oraz odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn. Zawarcie umowy sprzedaży będzie uzależnione od zapłaty ceny najpóźniej w dzień przed przeniesieniem prawa własności.

Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Restrukturyzacja restauracji

Jakub Ostrowski07 maja 2020Komentarze (1)

Problemy finansowe związane z wprowadzonym stanem epidemii, a w konsekwencji ograniczenia w prowadzeniu działalności, zaczynamy odczuwać coraz mocniej. Tarcza antykryzysowa pomaga przedsiębiorcom, ale dla wielu nie wystarczy, żeby uniknąć bankructwa.

Restrukturyzacja restauracji

Restauracja, koronawirus i restrukturyzacja

Pożyczka 5 tyś zł dla właściciela restauracji, który nie może zaprosić do siebie gości, żeby skosztowali dań z nowej wiosennej karty nic nie pomoże.

Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest zawieszony, jeżeli niewypłacalność powstała z powodu koronawirusa, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zawieszenie tego terminu nie oznacza, że nie trzeba nic robić.

Czytaj dalej >>>