Syndyk masy upadłości Krystyny Boczek i Sławomira Boczka sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty składniki masy upadłości stanowiące prawa majątkowe w postaci:

50 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł w SK Developer Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie, KRS: 0000625815 – za najwyższą do uzyskania cenę.

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „oferta na zakup udziałów w SK Developer Sp. z o.o.” należy składać do dnia 24 maja 2023 r. (liczy się data wpływu do kancelarii) na adres: Czechowska 3/19, 20-072 Lublin. Warunkiem niezbędnym nabycia własności jest uiszczenie całej ceny, najpóźniej na dzień poprzedzający dzień przeniesienia własności.

Bliższe informacje na temat oferowanych przedmiotów sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 81 479 91 41. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

Syndyk masy upadłości Stanisława Boczka sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Numer składnika

Składnik masy upadłości

Minimalna cena

3.

Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
w miejscowości Kajetanówka gmina Dubienka, powiat chełmski,
nr KW
LU1C/00059406/6.

7.096,50 zł

4.

Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
w miejscowości Kajetanówka gmina Dubienka, powiat chełmski, nr KW LU1C/00058618/8.

8.142,30 zł

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „oferta na zakup masy upadłości Stanisława Boczka” należy składać do dnia 02 grudnia 2022 r. (liczy się data wpływu do kancelarii) na adres kancelarii syndyka masy upadłości: ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin. Bliższe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod numerem 81 479 91 41 lub email: sekretariat@kancelaria-ostrowski.eu.

Warunkiem niezbędnym udziału w procedurze sprzedaży jest wpłata wadium, przed złożeniem oferty, w wysokości 10% ceny minimalnej na konto masy upadłości, która będzie stanowiła zabezpieczenie wykonania złożonej ofert i ulegnie przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku odstąpienia oferenta od zawarcia umowy. Wpłaty należy dokonać na rachunek masy upadłości: 88 1020 5558 0000 8302 3434 4950.

Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia licytacji w przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego oferenta oraz odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn. Zawarcie umowy sprzedaży będzie uzależnione od zapłaty ceny najpóźniej w dzień przed przeniesieniem prawa własności. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zwarciem umowy sprzedaży. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Restrukturyzacja restauracji

Jakub Ostrowski07 maja 2020Komentarze (1)

Problemy finansowe związane z wprowadzonym stanem epidemii, a w konsekwencji ograniczenia w prowadzeniu działalności, zaczynamy odczuwać coraz mocniej. Tarcza antykryzysowa pomaga przedsiębiorcom, ale dla wielu nie wystarczy, żeby uniknąć bankructwa.

Restrukturyzacja restauracji

Restauracja, koronawirus i restrukturyzacja

Pożyczka 5 tyś zł dla właściciela restauracji, który nie może zaprosić do siebie gości, żeby skosztowali dań z nowej wiosennej karty nic nie pomoże.

Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest zawieszony, jeżeli niewypłacalność powstała z powodu koronawirusa, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zawieszenie tego terminu nie oznacza, że nie trzeba nic robić.

Czytaj dalej >>>

Osobiście uważam, że oferowana pomoc w ramach tarczy antykryzysowej to za mało dla większości przedsiębiorców. Nie namawiam do rezygnacji ze skorzystania z oferty pomocowej państwa, ale warto rozważyć wszystkie możliwości, których wdrożenie pomoże uniknąć bankructwa.

Oprócz tarczy antykryzysowej ustawodawca od 2016 roku proponuje postępowania restrukturyzacyjne, których celem jest ochrona przed upadłością.

Rok 2020 będzie znacznie trudniejszy dla polskiej gospodarki niż lata ubiegłe, co także znajdzie odzwierciedlenie w większej liczbie restrukturyzacji.

W 2019 roku sądy uwzględniły 445 wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych, to więcej o 28 niż w 2018 roku.

Jak widzicie jeszcze bez epidemii tendencja była wzrostowa.

Czytaj dalej >>>

Twoja firma ma kłopoty finansowe w związku z epidemią?

Zastanów się, czy chcesz ubiegać się o pomoc od Państwa czy wybierasz postępowanie restrukturyzacyjne.

Tarcza antykryzysowa czy postępowanie restrukturyzacyjne

Tarcza antykryzysowa czy postępowanie restrukturyzacyjne

Mecz, w którym grają przeciwko sobie: tarcza antykryzysowa i postępowanie restrukturyzacyjne nie zakończy się remisem.

Dobrodziejstwa jakie otrzymasz w ramach tarczy antykryzysowej nie stosuje się do przedsiębiorców, wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne lub złożono wniosek o restrukturyzację.

Czytaj dalej >>>