czerwiec 2015

W sytuacji gdy wierzyciel składa wniosek o ogłoszenie upadłości, a sąd nabiera wątpliwości co do istnienia jakiegokolwiek majątku, mającego służyć zaspokojeniu kosztów powstałych na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, może zażądać zaliczki na koszty tego postępowania i to pod rygorem odrzucenia wniosku. Wiem co myślisz: „dość, że dłużna spółka jest mi winna tyle pieniędzy, […]

Należy pamiętać, że gdy wierzyciel, a nie dłużnik składa wniosek o ogłoszenie upadłości to Sąd dokona zabezpieczenia majątku dłużnika tylko na wniosek wierzyciela. Zabezpieczenie majątku dłużnika ma służyć w pierwszej kolejności uniemożliwieniu wyzbywania się wszystkiego, co po ogłoszeniu upadłości, mogłoby stanowić masę upadłości. Jednym z istotnych sposobów zabezpieczenia majątku dłużnika na czas rozpoznania wniosku o […]

Osoby ustawowo upoważnione do pełnienia funkcji reprezentanta w spółce z o.o., chcąc wyprowadzić z majątku spółki jak najwięcej pieniędzy, przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, podwyższają swoje wynagrodzenie. Wszystkich kombinujących w ten sposób niestety muszę zmartwić. Zapewniam, że każdy syndyk obejmujący majątek upadłej spółki zakwestionuje wygórowane wynagrodzenie w umowie za okres sześciu miesięcy przed dniem złożenia […]

Jeżeli pełnisz funkcję Prezesa Zarządu albo jesteś Członkiem Zarządu – nieważne czy masz prawo reprezentować sp. z o.o. sam czy łącznie – jesteś obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym nastąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Wskazany termin dwóch tygodni nie może zostać wydłużony. […]

Witaj na moim Blogu!

Jakub Ostrowski23 czerwca 2015Komentarze (0)

Z wielką przyjemnością zaczynam moją przygodę z blogiem. Będę na bieżąco przekazywał Ci informacje na temat upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie spotkałem się nigdy z sytuacją, aby przy zawieraniu umowy spółki, osoby stawiające się do aktu notarialnego przewidywały stan niewypłacalności swojej […]