lipiec 2015

Kiedy powiedziałem prezesowi zarządu spółki z o.o., że w przypadku niezgłoszenia upadłości w terminie popełnia przestępstwo ścigane z urzędu, widziałem w jego oczach strach pomieszany ze zdziwieniem. Usłyszałem tylko odpowiedz: „Jak to?!” O terminie na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. pisałem tutaj. Pomimo odpowiedzialności cywilnoprawnej w przypadku niezgłoszenia upadłości spółki z o.o., narażasz […]

W ostatnim czasie spotkałem się z sytuacją, w której zarząd spółki z o.o. był wieloosobowy, a dokładnie: prezes zarządu i trzech wiceprezesów. Jeden z wiceprezesów znający co nieco kwestie odpowiedzialności w przypadku nieterminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. miał dość poważny problem. Jako jedyny chciał złożyć wniosek o upadłość spółki z o.o., natomiast pozostali członkowie […]

W trakcie trwania procesu o zapłatę wobec pozwanej spółki z o.o. została ogłoszona upadłość likwidacyjna. Teraz będziesz miał przed sobą drogę w dochodzeniu swojej wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Jeżeli postępowanie sądowe dotyczy masy upadłości i ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku, sąd zawiesza postępowanie z urzędu. Oznacza to, że w momencie, gdy do akt sprawy trafi […]

Dzisiejszy wpis kieruje do wszystkich uczestników/dłużników, wobec których „sprytni” wnioskodawcy/wierzyciele złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości, ale także do tych podmiotów, które np. chcąc wyeliminować z rynku konkurencję, podejmują decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości wobec swojego rynkowego konkurenta. Profesjonalnie nazywa się to wniosek o ogłoszenie upadłości złożony w złej wierze. „Wierzycielu nie tędy droga” […]