wrzesień 2015

Jednym ze sposobów rozwiązania spółki z o.o. jest jej upadłość, a dokładniej zakończenie postępowania upadłościowego. Sąd po wykonaniu ostatecznego planu podziału stwierdzi zakończenie postępowania upadłościowego. Odpis takiego postanowienia otrzymuje syndyk, który jest zobowiązany do złożenia wniosku o wykreślenie spółki z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego. Należy zaznaczyć, że większość postępowań upadłościowych prowadzonych wobec spółek z […]

Tegoroczne wakacje obeszły się prawie bez upadłości biur podróży. Piszę „prawie” dlatego, że koniec sierpnia przyniósł głośne bankructwo Alfa Star. Problem z wypłacalnością biuro miało już w lipcu, kiedy to turyści odpoczywający w Egipcie nie mogli opuścić kraju z uwagi na brak płatności za ich pobyt. Obecnie sytuacja klientów upadłego biura jest mało atrakcyjna. Na dzień wpisu […]