październik 2015

Dzisiejszy wpis nie jest przypadkowy. Podstawą, jest coraz więcej ogłaszanych przez Sądy upadłości konsumenckich – o czym poniżej – ale także historia Pana Jana, byłego przedsiębiorcy, który prężnie działał w branży meblarskiej. Pan Jan był przedsiębiorcą, był, ponieważ od marca 2014 roku nie prowadzi działalności gospodarczej. Powodem takiego stanu było załamanie rynku eksportowego mebli na […]

Na temat zawieszenia postępowania w przypadku ogłoszenia upadłości spółki z o.o. możesz przeczytać tutaj. W sytuacji, gdy postępowanie dotyczy masy upadłości i ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, a strona została pozbawiona prawa zarządu masą upadłości albo ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku strony, podjęcie postępowania powinno nastąpić z chwilą zgłoszenia się lub wskazania syndyka albo zarządcy masy […]