Czy można pozwać członków zarządu podczas trwania postępowania upadłościowego spółki z o.o.

Jakub Ostrowski02 lutego 2016Komentarze (0)

Często można spotkać się z opinią, że jeżeli trwa postępowanie upadłościowe spółki z o.o. to wystąpienie z żądaniem wobec członków zarządu opartym na art. 299 § 1 ksh jest przedwczesne.

Jednym z najważniejszych argumentów jakie przemawiają za powyżej przytoczonym stanowiskiem jest uznanie, że dopiero z chwilą zakończenia postępowania upadłościowego będzie możliwe stwierdzenie, czy i w jakim zakresie egzekucja wobec spółki jest bezskuteczna. Jeżeli nie wiadomo, czy wierzyciel uzyska choćby częściowe zaspokojenie wierzytelności w toczącym się postępowaniu upadłościowym, próba przerzucenia odpowiedzialności na członków zarządu za powstałe zadłużenie jest przedwczesna. Zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości, uwzględnienie jej na liście wierzytelności, utwierdza w przekonaniu, że wierzyciel może zostać zaspokojony.

W mojej ocenie nic bardziej mylnego!

Postępowania upadłościowe niekiedy trwają długo, a nawet bardzo długo. Często już na samym początku, oczywiście przy profesjonalnym rozeznaniu w sprawie wiadomo, że środki uzyskane z likwidacji masy upadłości pokryją jedynie powstałe koszty i nie wystarczą w żadnym zakresie na zaspokojenie wierzycieli.

W takiej sytuacji nie powinieneś czekać na zakończenie postępowania upadłościowego, nie powinieneś także obawiać się, że Twoje roszczenie wobec członków zarządu zostanie uznane jako przedwczesne. Najnowsze orzecznictwo potwierdza, że fakt dochodzenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, toczącym się wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie stanowi przeszkody do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko członkowi zarządu tej spółki.

Bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce, wierzyciel może wykazać za pomocą wszelkich środków dowodowych. Przesłankę tę można uznać za spełnioną również przed zakończeniem postępowania upadłościowego.

Dane jakie wierzyciel może uzyskać w zakresie możliwości finansowych masy upadłości mogą być dostateczne do uznania o bezskuteczności egzekucji. Wprowadzenie automatyzmu i przyjęcie, że samo ogłoszenie upadłości spółki świadczy już o bezskuteczności egzekucji jest też błędne, dlatego w mojej ocenie należy zebrać wszystkie składniki występujące w toku postępowania upadłościowego i dopiero wtedy podjąć decyzję o wystąpieniu przeciwko członkom zarządu.

Analiza przebiegu konkretnego postępowania upadłościowego, m.in. ilości wierzycieli, listy wierzytelności z uwzględnieniem kolejności zaspokajania wierzycieli, może przed formalnym zakończeniem postępowania upadłościowego wskazywać jednoznacznie na brak możliwości zaspokojenia z funduszów masy upadłości. W takiej właśnie sytuacji wierzyciel może przed zakończeniem postępowania upadłościowego prowadzonego wobec spółki wystąpić z żądaniem zapłaty przeciwko członkom zarządu.

Oczywiście, przyznanie racji wierzycielowi/powodowi w postępowaniu o zapłatę przeciwko członkom zarządu, oprócz udowodnienia bezskuteczności egzekucji z majątku spółki, wymaga zaistnienia kumulatywnie innych przesłanek, chociażby, że wierzytelność powstała w dacie pełnienia funkcji w zarządzie przez osobę pozwaną.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: