Dokumenty potrzebne do wniosku o ogłoszenie upadłości sp. z o.o.

Jakub Ostrowski26 lutego 2024Komentarze (0)

Tematem dzisiejszego wpisu są dokumenty potrzebne do wniosku o ogłoszenie upadłości.

Znalezienie się w sytuacji, gdy rozważasz ogłoszenie upadłości swojej spółki, może być jednym z najtrudniejszych momentów w życiu każdego przedsiębiorcy.

Proces ten, choć może wydawać się złożony, jest szansą na nowy początek i na rozwiązanie problemów finansowych.

Kluczowym aspektem, który może ułatwić przejście przez ten proces, jest właściwe przygotowanie.

W tym wpisie wskażę Ci dokumenty, które niezbędne są do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

Dokumenty potrzebne do wniosku o ogłoszenie upadłości

Wstępne wyjaśnienie procesu upadłościowego

Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć w sytuacji, gdy spółka stała się niewypłacalna.

Niewypłacalność oznacza, że spółka nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych.

Niewypłacalność zachodzi także wtedy, gdy wartość zobowiązań spółki przewyższa wartość jej aktywów.

Zarząd ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w ciągu 30 dni od dnia, w którym nastąpiła niewypłacalność spółki.

Niezłożenie wniosku w odpowiednim terminie może skutkować odpowiedzialnością osobistą członków zarządu za zobowiązania spółki.

Zarząd może także odpowiadać karnie za brak złożenia wniosku.

>>> Sprawdź, kiedy powinieneś złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Lista dokumentów potrzebnych do wniosku o ogłoszenie upadłości sp. z o.o.

Do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości niezbędne są następujące dokumenty:

1) aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

2) bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;

3) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;

4) oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

5) spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;

6) wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;

7) informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika;
8) informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni;

9) informację, czy spółka w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

a) zatrudniała średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub

b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub

c) suma aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro;

10. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

>>> W jakich okolicznościach musisz złożyć wniosek o upadłości? Przeczytaj artykuł: Czy muszę już składać wniosek o ogłoszenie upadłości?

Praktyczne porady

Wniosek o ogłoszenie upadłości to nie tylko odpowiednie przygotowanie dokumentów, ale również dokładność i przemyślana strategia.

Stwórz listę kontrolną. Mam tutaj na myśli listę kontrolną wszystkich wymaganych dokumentów.

Jeśli w zarządzie spółki jest więcej osób:

 • przydziel odpowiedzialność poszczególnym jej członkom, za zbieranie określonych dokumentów
 • ustal terminy dla każdego etapu zbierania dokumentów
 • regularnie monitoruj postępy,

Pozwoli to uniknąć opóźnień i zagwarantuje, że wniosek o upadłość zostanie złożony w wymaganym terminie.

Zeskanuj wszystkie dokumenty do formatu cyfrowego. Ułatwi to zarządzanie dokumentacją, a także szybkie ich udostępnianie.

Rozważ przygotowanie planu B. Zdarzają się sytuacje, gdy dokumenty są trudne do uzyskania w określonym czasie.

Pamiętaj, że dokładność i terminowość są kluczowe przy składaniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeżeli nie wiesz czy to jest już właściwy czas na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości albo masz problem z przygotowaniem dokumentów – skontaktuj się ze mną.

Jakub Ostrowski
adwokat
doradca restrukturyzacyjny

Zdjęcie: Karolina Grabowska

***

Upadłość konsumencka – druga szansa (historia prawdziwa)

Jak upadłość konsumencka dała drugą szansę: historia Marka

W świecie, w którym finanse są często tabu, rzadko dzielimy się naszymi największymi obawami i porażkami. Chce podzielić się historią Marka, który znalazł się w ślepej uliczce finansowej. Upadłość konsumencka stała się dla Marka nowym początkiem [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: