Tymczasowy nadzorca sądowy – sprawozdanie o stanie majątku dłużnika

Jakub Ostrowski10 stycznia 201713 komentarzy

Jeżeli podjąłeś już decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości wobec swojego dłużnika, bezwzględnie oprócz żądania ogłoszenia upadłości, złóż wniosek o zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

O podstawowych wymogach jakie musi spełniać wniosek o ogłoszenie upadłości składany przez wierzyciela dowiesz się z mojego wcześniejszego wpisu.

Nie bez znaczenia tak duży nacisk kładę na wnioskowanie o ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Do zadań tymczasowego nadzorcy sądowego należą szeroko rozumiane czynności nadzorcze nad majątkiem dłużnika.

Bardzo ważne jest to, że po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego dłużnik jest uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest wymagana zgoda tymczasowego nadzorcy sądowego pod rygorem nieważności

Przez pojęcie czynności zwykłego zarządu należy rozumieć wszelkie czynności prawne zmierzające do utrzymania majątku w stanie dotychczasowym. Natomiast wszelkie czynności dotyczące zmiany takiego stanu rzeczy, których nie dokonuje się w prawidłowym toku funkcjonowania przedsiębiorstwa, uznawane są za przekraczające zakres zwykłego zarządu. W sytuacji ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego masz pewność, że dłużnik nie zacznie wyzbywać się majątku, a jak to zrobi to taka czynność jest nieważna.

Z własnego doświadczenia wiem, że po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego żaden Notariusz nie sporządzi aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości czy części/całego przedsiębiorstwa należącego do dłużnika. 

We wszystkich sprawach, w których uczestniczyłem, tymczasowy nadzorca sądowy był zobowiązany przez Sąd do przygotowania sprawozdania o stanie majątku dłużnika wraz z przedstawieniem prognozy kosztów postępowania upadłościowego.

Sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego ma na celu dostarczyć Sądowi orzekającemu w przedmiocie ogłoszenia upadłości wszystkich niezbędnych informacji w zakresie majątku dłużnika, a dokładniej  jego pasywów i aktywów. Każdy składnik majątkowy ma swoją specyfikę, np. nieruchomość obciążona hipotecznie czy środki ochrony roślin, które mają krótki termin przydatności i po jego upływie są teoretycznie niezbywalne. 

Oczywiście dokonując analizy stanu majątkowego dłużnika tymczasowy nadzorca sądowy powinien przeanalizować także czynności dłużnika, które można zakwalifikować jako bezskuteczne w stosunku do masy upadłości w przypadku ogłoszenia upadłości. Przecież nie rzadko zdarza się tak, że dłużnik, który przypuszcza, że wobec niego może zostać złożony wniosek o ogłoszenie upadłości dokonuje darowizny nieruchomości na rzecz członka rodziny, albo sprzedaje po rażąco zaniżonej wartości atrakcyjną nieruchomość. Taka czynność powinna być dokładnie przeanalizowana przez tymczasowego nadzorcę sądowego, bo być może po ogłoszeniu upadłości będzie można ją uznać jako bezskuteczną w stosunku do masy upadłości, a będzie to jedyny wartościowy składnik majątku, którego spieniężenie pozwoli na zaspokojenie Twoich roszczeń

Preliminarz kosztów postępowania upadłościowego – bardzo ważna pozycja w sprawozdaniu tymczasowego nadzorcy sądowego. Jeżeli z tej pozycji będzie wynikało, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości. 

Przykład: majątek dłużnika to jedynie udziały w nieruchomości; tymczasowy nadzorca sądowy oszacował, że ich likwidacja pozwoli na uzyskanie 80.000,00 zł; koszty postępowania zostały wyliczone na kwotę równą wartości hipotetycznie możliwej do uzyskania ze sprzedaży udziałów, tj. 80.000,00; Sąd w takiej sytuacji oddali wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na tzw. ubóstwo masy upadłości.

Wierzycielu w Twoim interesie jest, aby został ustanowiony tymczasowy nadzorca sądowy, a następnie przygotował profesjonalne sprawozdanie. Pamiętaj także, że masz bardzo duże możliwości weryfikowania sprawozdania tymczasowego nadzorcy sądowego. Jako strona postępowania otrzymasz odpis sprawozdania, jeżeli coś budzi Twoje wątpliwości możesz złożyć zastrzeżenia czy uwagi do sprawozdania, do których tymczasowy nadzorca sądowy musi się ustosunkować. Dlatego tak ważna jest płynna współpraca z organami postępowania upadłościowego. Nic nie dzieje się samo. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie wystarczy.

Sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego jak już tutaj pisałem to bardzo ważny dokument, a Ty masz na niego wpływ. Działaj.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 13 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Magda 12 sierpnia, 2017 o 13:20

  Dzień dobry, proszę o podpowiedź co robić jeśli sąd wydał postanowienie o odmowie ogłoszenia upadłości i nie doręczył wcześniej sprawozdania nadzorcy?

  Odpowiedz

  Magda 12 sierpnia, 2017 o 13:23

  czy wszystkie zastrzeżenia do sprawozdania mogę/muszę zawrzeć w zażaleniu, jak również powinnam powołać się na brak wcześniejszego doręczenia przez sąd?

  Odpowiedz

  Jakub Ostrowski 14 sierpnia, 2017 o 09:25

  wszystkie okoliczności jakie w Pani ocenie miały wpływ na wydanie przez Sąd postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości należy zawrzeć w zażaleniu

  Odpowiedz

  Jakub Ostrowski 14 sierpnia, 2017 o 09:23

  wydaje się zasadne złożenie zażalenie na postanowienie wskazując na brak doręczenia sprawozdania tns przy czym należy się zastanowić czy ewentualne zastrzeżenia do sprawozdania tns mogłyby zmienić stanowisko Sądu I instancji.

  Odpowiedz

  Magda 14 sierpnia, 2017 o 11:40

  Dziękuję za odpowiedź. Sąd wydał postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na brak majątku dłużnika na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Podstawą takiego rozstrzygnięcia było wyłącznie sprawozdanie tns, którego Sąd nie doręczył dłużnikowi przed wydaniem postanowienia (doręczył go dopiero wraz z samym postanowieniem). W naszej ocenie tns dokonał niewłaściwej oceny majątku dłużnika – jego zapasów magazynowych, stąd zastrzeżenia do tego sprawozdania mogłyby doprowadzić do wydania innego orzeczenia przez Sąd.

  Odpowiedz

  Magda 14 sierpnia, 2017 o 11:43

  Mam jeszcze pytanie: z Pana praktyki, już po zmianie przepisów, wynika że takie sprawozdania tns powinny być doręczane stronie i powinien być wyznaczany termin na złożenie zastrzeżeń, czy są jedynie dostępne w sekretariacie i Sąd ich nie doręcza?

  Odpowiedz

  Jakub Ostrowski 14 sierpnia, 2017 o 11:45

  Po to był ustanowiony tns żeby przedstawił szeroko rozumianą sytuacje majątkową dłużnika. Sąd nie ma obowiązku doręczenia sprawozdania tns. Doręczenie razem z postanowieniem jest działaniem prawidłowym. Proszę pamiętać, że aby podważyć ustalenia tns trzeba przedstawić dowody potwierdzające wywodzone okoliczności, samo nie bo nie jest zwykłą polemiką.

  Jeżeli interesują Cię szczegóły poruszanego problemu i poszukujesz porady prawnej proszę Cię o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz w zakładce Kontakt.

  Odpowiedz

  Magda 14 sierpnia, 2017 o 12:32

  Panie Mecenasie, jeszcze jedno pytanie: Pisał Pan, że „Jako strona postępowania otrzymasz odpis sprawozdania, jeżeli coś budzi Twoje wątpliwości możesz złożyć zastrzeżenia czy uwagi do sprawozdania, do których tymczasowy nadzorca sądowy musi się ustosunkować.” Czyli skoro prawidłowe jest działanie Sądu – doręczenie sprawozdania razem z postanowieniem, to jedyną możliwością jest wskazanie uwag w zażaleniu? Kiedy sprawozdawca ma się w takim razie do nich ustosunkować?

  Odpowiedz

  Jakub Ostrowski 14 sierpnia, 2017 o 12:37

  Wszystko zależy od przyjętej praktyki w danym Sądzie oraz od współpracy z tns. Zastrzeżenia można złożyć na wielu etapach, np. po otrzymaniu odpisu sprawozdania, po uzyskaniu informacji od tns, że takie sprawozdanie złożył (niezbędna wycieczka do Sądu w celu przejrzenia akt sprawy), po otrzymaniu odpisu bezpośrednio od tns, w zażaleniu na postanowienie o oddaleniu wniosku.

  Odpowiedz

  Magda 14 sierpnia, 2017 o 12:53

  dziękuję za odpowiedź

  Odpowiedz

  Krzysztof 5 listopada, 2017 o 10:37

  Dzień dowry,
  Panic Jakubie czy TNS ma wpływ na sposób zarzádzania co do dysponowania pieniędzmi znajdujácymi się na firmowym koncie bankowym, spłatá zobowiàzań

  Odpowiedz

  Krzysztof 5 listopada, 2017 o 10:39

  Dzień dowry,
  Panic Jakubie czy TNS ma wpływ na sposób zarzádzania co do dysponowania pieniędzmi znajdujácymi się na firmowym koncie bankowym, spłatá zobowiàzań.
  Dziękuję Żak odpowiedź

  Odpowiedz

  Jakub Ostrowski 5 listopada, 2017 o 10:49

  To zależy od chociażby poziomu zakresu zwykłego zarządu jako ustalił TNS, zwracam też uwagę, że uprzywilejowanie wierzyciela w sytuacji niewypłacalności jest przestępstwem.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: