Zaproszenie do składania ofert – nieruchomość

Jakub Ostrowski02 listopada 2022Komentarze (0)

Syndyk masy upadłości Stanisława Boczka sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Numer składnika

Składnik masy upadłości

Minimalna cena

3.

Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
w miejscowości Kajetanówka gmina Dubienka, powiat chełmski,
nr KW
LU1C/00059406/6.

7.096,50 zł

4.

Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
w miejscowości Kajetanówka gmina Dubienka, powiat chełmski, nr KW LU1C/00058618/8.

8.142,30 zł

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „oferta na zakup masy upadłości Stanisława Boczka” należy składać do dnia 02 grudnia 2022 r. (liczy się data wpływu do kancelarii) na adres kancelarii syndyka masy upadłości: ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin. Bliższe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod numerem 81 479 91 41 lub email: sekretariat@kancelaria-ostrowski.eu.

Warunkiem niezbędnym udziału w procedurze sprzedaży jest wpłata wadium, przed złożeniem oferty, w wysokości 10% ceny minimalnej na konto masy upadłości, która będzie stanowiła zabezpieczenie wykonania złożonej ofert i ulegnie przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku odstąpienia oferenta od zawarcia umowy. Wpłaty należy dokonać na rachunek masy upadłości: 88 1020 5558 0000 8302 3434 4950.

Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia licytacji w przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego oferenta oraz odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn. Zawarcie umowy sprzedaży będzie uzależnione od zapłaty ceny najpóźniej w dzień przed przeniesieniem prawa własności. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zwarciem umowy sprzedaży. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: