O blogu
Prowadząc działalność gospodarczą we własnym imieniu lub na rzecz innego podmiotu musisz w każdym czasie uważać, aby nie popaść w kłopoty finansowe, które mogą być spowodowane Twoją niewypłacalnością bądź zastojem w płynności finansowej Twoich kontrahentów.

Niestety często zdarza się tak, że wkraczasz w przestrzeń wielu problemów i podejmujesz mało przemyślane ruchy mające strategiczny wpływ na Twoją sytuację w zakresie odpowiedzialności. Postaram Ci się przybliżyć mechanizmy oraz instytucje prawa upadłościowego i naprawczego.

Liczba zarejestrowanych w Polsce spółek z ograniczoną odpowiedzialnością stale rośnie, a niestety nie każdy przedmiot działalności daje gwarancje sukcesu…

Przedmiotem publikacji na moim blogu są zagadnienia związane z niewypłacalnością spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także wieloma konsekwencjami owej niewypłacalności.