listopad 2015

Umowa poręczenia polega na przyjęciu przez poręczyciela zobowiązania względem wierzyciela do spełnienia zobowiązania w sytuacji, gdyby dłużnik tego zobowiązania nie wykonał. Istota poręczenia odnosi się do faktu, że poręczyciel nie przystępuje do długu głównego, ale zaciąga własne zobowiązanie, którego treścią jest spełnienie świadczenia w przypadku, gdyby nie wykonał tego dłużnik główny. Przenosząc poręczenie na grunt prawa upadłościowego […]

Dodając ten wpis zakładam, że znasz istotę instytucji przewłaszczenia na zabezpieczenie. Jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności jest przewłaszczenie nieruchomości. Próżno szukać w prawie polskim konkretnych przepisów regulujących ten sposób zabezpieczenia, chociaż ta forma występuje coraz cześciej w praktyce bankowej oraz w działalności innych wierzycieli. Nie ma również regulacji prawnych w zakresie przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie […]