Odpowiedzialność

Tytuł dzisiejszego wpisu to powielenie pytania jakie często słyszę od swoich rozmówców. Będąc precyzyjnym powinienem powiedzieć: tele-rozmówców i wideo-rozmówców. Dla wyjaśnienia moja kancelaria działa, ale w ograniczonym zakresie. Nie spotykamy się osobiście z Klientami, za to jesteśmy do ich pełnej dyspozycji. Okazuje się, że spotkania twarzą w twarz w 90% przypadków nie są potrzebne, a […]

Często można spotkać się z opinią, że jeżeli trwa postępowanie upadłościowe spółki z o.o. to wystąpienie z żądaniem wobec członków zarządu opartym na art. 299 § 1 ksh jest przedwczesne. Jednym z najważniejszych argumentów jakie przemawiają za powyżej przytoczonym stanowiskiem jest uznanie, że dopiero z chwilą zakończenia postępowania upadłościowego będzie możliwe stwierdzenie, czy i w […]