maj 2016

Jeżeli chcesz uniknąć ogłoszenia upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami przyspieszone postępowanie układowe może być dla Ciebie. Przyspieszone postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Musisz wiedzieć, że będziesz mógł skorzystać z tego rozwiązania tylko wtedy, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających […]