Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

Dzisiejszy wpis dotyczy osób fizycznych/prawnych, które są dłużnikami i zastanawiają się kiedy jest właściwy i odpowiedni czas na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości? Dłużnik jest zobowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. […]

 – Dzień dobry!  – Dzień dobry.  – Panie mecenasie, jestem prezesem zarządu spółki z branży budowlanej, spółka jest niewypłacalna, muszę złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.  – Jaki majątek ma spółka?  – Nic nie ma, wszystko zajął komornik!  – Spokojnie, powoli, jak to zajął?  – Przyszedł na budowę, gdzie mieliśmy większość sprzętu: samochody, koparki i zajął, […]

Wymogi, jakie postawił ustawodawca dla dłużnika, który składa wniosek o ogłoszenie upadłości są większe niż te, które musi spełnić wierzyciel żądający ogłoszenia upadłości wobec swojego dłużnika. Jeżeli zastanawiasz się nad złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości swojego dłużnika koniecznie zajrzyj tutaj. Wniosek dłużnika powinien zawierać kilkanaście obowiązkowych elementów, bez których – co do zasady – Sąd nie […]

Jeżeli podjąłeś już decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości wobec swojego dłużnika, bezwzględnie oprócz żądania ogłoszenia upadłości, złóż wniosek o zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. O podstawowych wymogach jakie musi spełniać wniosek o ogłoszenie upadłości składany przez wierzyciela dowiesz się z mojego wcześniejszego wpisu. Nie bez znaczenia tak duży nacisk kładę na wnioskowanie o […]

Czynności windykacyjne kojarzą się zazwyczaj z intensywnymi telefonami do dłużnika, wysyłaniem wezwań do zapłaty i podejmowaniem wielu innych, niekoniecznie skutecznych, działań. Z mojego doświadczenia wynika, że w takich sytuacjach „sprytny” dłużnik zmienia numer telefonu albo zapisuje numery od których nie odbiera, a korespondencja, nawet jak jest odbierana, to nikt z reprezentantów dłużnika jej nie czyta. Kończy się […]