lipiec 2017

W czerwcu br. sądy upadłościowe ogłosiły ponad 500 upadłości konsumenckich. Przypuszczam, że w lipcu i sierpniu będzie spadek ogłaszanych upadłości, ale nie z uwagi na mniejsze zainteresowanie tą instytucją, tylko na okres urlopowy w wymiarze sprawiedliwości. Kiedy mamy do czynienia ze spółką prawa handlowego ważne są liczby i tabele, natomiast jeżeli chodzi o osobę fizyczną […]

 – Dzień dobry!  – Dzień dobry.  – Panie mecenasie, jestem prezesem zarządu spółki z branży budowlanej, spółka jest niewypłacalna, muszę złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.  – Jaki majątek ma spółka?  – Nic nie ma, wszystko zajął komornik!  – Spokojnie, powoli, jak to zajął?  – Przyszedł na budowę, gdzie mieliśmy większość sprzętu: samochody, koparki i zajął, […]