luty 2016

Postępowania restrukturyzacyjne

Jakub Ostrowski14 lutego 2016Komentarze (1)

A nawet cztery! Tak, nowe prawo restrukturyzacyjne wprowadziło cztery rodzaje postępowań mających zastosowanie do dłużnika dążącego do zapobiegnięcia upadłości likwidacyjnej. Celem postępowania restrukturyzacyjnego (4) jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. […]

Często można spotkać się z opinią, że jeżeli trwa postępowanie upadłościowe spółki z o.o. to wystąpienie z żądaniem wobec członków zarządu opartym na art. 299 § 1 ksh jest przedwczesne. Jednym z najważniejszych argumentów jakie przemawiają za powyżej przytoczonym stanowiskiem jest uznanie, że dopiero z chwilą zakończenia postępowania upadłościowego będzie możliwe stwierdzenie, czy i w […]

Na ocenę prawa restrukturyzacyjnego przyjdzie jeszcze czas. Oczywiście prawo restrukturyzacyjne nie wyeliminowało klasycznego postępowania upadłościowego, polegającego na likwidacji majątku upadłego. Wyobrażasz sobie wyścig dłużnika i wierzyciela w celu złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości? Kto będzie szybszy? Z perspektywy osoby składającej wniosek restrukturyzacyjny ma to mniejsze znaczenie, dlatego, że w sytuacji, gdy do sądu […]