Zaproszenie do składania ofert na zakup składników majątku od syndyka

Jakub Ostrowski13 lutego 2024Komentarze (0)

Syndyk masy upadłości Jana Paprockiego sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Składnik masy upadłości Minimalna cena
nieruchomość stanowiąca działkę nr 595, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z zabudową gospodarczą, położona w miejscowości Przypisówka, gmina Firlej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00016627/6 705.124,00 zł
nieruchomość gruntowa (lasy) stanowiąca działkę nr 1088/1, położona w miejscowości Przypisówka, gmina Firlej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00016627/6 14.852,00 zł
nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę nr 991, położona w miejscowości Serock, gmina Firlej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00016627/6  9.810,00 zł
udział wynoszący 1/2 części w prawie własności działki nr 81, położonej w miejscowości Przypisówka, gmina Firlej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00044399/3 2.942,63 zł
udział wynoszący 1/2 części w prawie własności działki nr 84, położonej w miejscowości Przypisówka, gmina Firlej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00044399/3 2.276,25 zł
udział wynoszący 192/512 części w prawie własności działki nr 1447, położonej w miejscowości Przypisówka, gmina Firlej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00044398/6 2.017,50 zł
udział wynoszący 192/512 części w prawie własności działki nr 1572, położonej w miejscowości Przypisówka, gmina Firlej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00044398/6 1.834,50 zł
udział wynoszący 64/128 w prawie własności działek nr 1400 i 1525, położonych w miejscowości Przypisówka., gmina Firlej, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta 10.270,88 zł

 

Składnik masy upadłości
Nieruchomości gruntowe niezabudowane (grunty orne) położone w miejscowości Przypisówka, gmina Firlej, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00016627/6
Nr działki Minimalna cena
45 5.123,00 zł
83 6.629,00 zł
149 6.271,00 zł
233 9.063,00 zł
824/4 i /25 35.347,00 zł
1222 29.152,00 zł

 

Składnik masy upadłości
nieruchomości gruntowe niezabudowane (łąki) położone w miejscowości Przypisówka, gmina Firlej, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00016627/6
Nr działki Minimalna cena
499

 

6.011,00 zł
593 2.988,00 zł
594 3.009,00 zł

 

 

Składnik masy upadłości Minimalna cena
Wierzytelności przysługująca upadłemu od Invest Partner Mateusz Witkowski Spółki komandytowej z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000509428) na podstawie tytułu wykonawczego  o wartości nominalnej w wysokości 59.734,81 zł z tytułu należności głównej, zwrotu kosztów procesu, kosztów postępowania klauzulowego, odsetek i  kosztów zastępstwa w egzekucji za najwyższą do uzyskania cenę

 

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z adnotacją „oferta na zakup masy upadłości Jana Paprockiego” należy składać do dnia 01 marca 2024 r. (liczy się data wpływu do kancelarii) na adres kancelarii syndyka masy upadłości:

ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin.

Bliższe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod numerem 81 479 91 41 lub email: sekretariat@kancelaria-ostrowski.eu.

Warunkiem niezbędnym udziału w procedurze sprzedaży nieruchomości jest wpłata wadium, przed złożeniem oferty, w wysokości 10 % ceny minimalnej na konto masy upadłości, która będzie stanowiła zabezpieczenie wykonania złożonej ofert i ulegnie przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku odstąpienia oferenta od zawarcia umowy.

Wpłaty należy dokonać na rachunek masy upadłości: 33 1020 5558 0000 8302 3397 2296 .

Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia licytacji w przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego oferenta oraz odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn. Zawarcie umowy sprzedaży będzie uzależnione od zapłaty ceny najpóźniej w dzień przed przeniesieniem prawa własności.

Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

    { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

    Dodaj komentarz

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

    Poprzedni wpis: