Przyspieszone postępowanie układowe

Jakub Ostrowski29 maja 2016Komentarze (0)

Jeżeli chcesz uniknąć ogłoszenia upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami przyspieszone postępowanie układowe może być dla Ciebie.

Przyspieszone postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Musisz wiedzieć, że będziesz mógł skorzystać z tego rozwiązania tylko wtedy, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Pierwszym krokiem jest złożenie do właściwego Sądu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Oczywiście taki wniosek musi zawierać w swojej treści odpowiednie informacje, dane czy oświadczenia dłużnika. Bezwzględnie nie możesz zapomnieć o przedłożeniu propozycji układowych wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym czy bilansu sporządzonego dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku.

Sygnalizuję, że to nie wszystkie wymogi formalne wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.

Bardzo ważna jest też dokumentacja jaka zostanie załączona do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego dlatego, że Sąd podejmuje decyzję na posiedzeniu niejawnym na podstawie dokumentów jakie przedłoży dłużnik.

Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wywołuje wiele skutków prawnych. Dla Ciebie dłużniku jest najważniejsze to, że możesz uzyskać natychmiastową ochronę przed prowadzonymi wobec Ciebie egzekucjami komorniczymi, ponieważ postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem ulegają zawieszeniu z dniem otwarcia postępowania.

Istotne dla Ciebie będzie również to, że po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego nie ma możliwości wypowiedzenia dłużnikowi umowy najmu, dzierżawy, kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń i gwarancji bankowych oraz akredytyw, jak również umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi.

Korzystne?

Pewnie, że tak!

Jednakże musisz pamiętać o obowiązku pełnej współpracy z sędzią komisarzem i nadzorcą sądowym, którym musisz udzielać wszelkich potrzebnych wyjaśnień. Nadzorca sądowy zostanie wyznaczony w postanowieniu o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego.

W terminie dwóch tygodni od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego nadzorca sądowy sporządza i składa sędziemu-komisarzowi:

 1. plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika;
 2. spis wierzytelności;
 3. spis wierzytelności spornych.

Niezwłocznie po złożeniu dokumentów przez nadzorcę sądowego, sędzia-komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Układ zostaje przyjęty, gdy za przyjęciem zagłosuje ponad 50% wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: