Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wobec byłego przedsiębiorcy

Jakub Ostrowski24 października 2015Komentarze (0)

Dzisiejszy wpis nie jest przypadkowy. Podstawą, jest coraz więcej ogłaszanych przez Sądy upadłości konsumenckich – o czym poniżej – ale także historia Pana Jana, byłego przedsiębiorcy, który prężnie działał w branży meblarskiej.

Pan Jan był przedsiębiorcą, był, ponieważ od marca 2014 roku nie prowadzi działalności gospodarczej. Powodem takiego stanu było załamanie rynku eksportowego mebli na rynek wschodni – Ukraina.

Większość wierzytelności – 80% – jest związanych z prowadzoną przez Pana Jana działalnością gospodarczą. Przyczyną niewypłacalności naszego bohatera był sytuacja polityczna na Ukrainie, która doprowadziła do załamania gospodarczego tamtego rynku, a w konsekwencji „upadłości” praktycznie wszystkich firm, którym Pan Jan sprzedawał towar z odroczonym terminem płatności. Rozwój dalszych wydarzeń każdy może sobie wyobrazić.

Pan Jan przestał regulować swoje wymagalne zobowiązania, wobec czego miał obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (co niestety rzadko zdarza się w Polskich realiach) wykonał w terminie dwóch tygodni od powstania niewypłacalności. Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości Pana Jana z uwagi na to, że majątek dłużnika nie wystarczał na koszty postępowania.

Po upływie w tym konkretnym przypadku ponad roku od daty zakończenia prowadzenia działalności Pan Jan postanowił skorzystać z przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej i złożył do Sądu wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

W najnowszych statystykach widoczne jest coraz większe zainteresowanie upadłością konsumencką, zarówno wśród osób nieprowadzących działalności gospodarczej, jak również i byłych przedsiębiorców. Liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich we wrześniu 2015 roku wyniosła 239. Zastanawiasz się czy to dużo?

Bardzo DUŻO!

W czasie obowiązywania starych przepisów przez ok. 4 lata, Sądy ogłosiły upadłość konsumencką tylko 87 razy.

Skorzystać z „dobrodziejstwa” oddłużenia, w oparciu o przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej, mogą nie tylko osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Katalog podmiotów uprawnionych jest nieco szerszy i obejmuje także byłych przedsiębiorców pod warunkiem, że minął roczny termin od zaprzestania prowadzenia przez takie osoby działalności gospodarczej.

Powyższe uprawnienie dotyczy zarówno osób, które dopełniły obowiązku zarejestrowania działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jak i osób, które w rzeczywistości prowadziły działalność gospodarczą, ale nie dokonały rejestracji.

Osoba, która przez okres roku miała zawieszoną działalność nie może ubiegać się o ogłoszenie upadłości, ponieważ stan zawieszenia oznacza, że przedsiębiorca tylko chwilowo nie prowadzi działalności gospodarczej. Ponadto, przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, konsekwentnie wobec osoby, która zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej wprowadzają określenie „przedsiębiorca”, co jednoznacznie wskazuje, że stan zawieszenia nie pozbawia konkretnej osoby statusu przedsiębiorcy.

Droga byłego przedsiębiorcy do ogłoszenia upadłości w oparciu o przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej nie jest prosta. Należy mieć na uwadze przepis, który stanowi, że „Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku (…) dłużnik mający taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości”.

Przypominam, że aktualnie „Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym nastąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości”.

Jest światełko w tunelu.

Obecnie, pomimo niedopełnienia obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, jest możliwe ogłoszenie upadłości konsumenckiej, gdy przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Były przedsiębiorca może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, gdy minie 10 lat od momentu powstania obowiązku do złożenia takiego wniosku (14 dni od powstania stanu niewypłacalności).

Oczywiście jeżeli upadłość zostanie ogłoszona wobec byłego przedsiębiorcy to lista wierzytelności może obejmować zarówno zobowiązania związane z działalnością gospodarczą jak również zobowiązania czysto konsumenckie. Podobny schemat odnosi się do likwidacji majątku. Likwidacji podlega zarówno majątek wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej jak i ten, który jest związany ze sferą prywatną.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: