Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie, a upadłość likwidacyjna spółki z o.o.

Jakub Ostrowski17 listopada 201512 komentarzy

Dodając ten wpis zakładam, że znasz istotę instytucji przewłaszczenia na zabezpieczenie.

Jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności jest przewłaszczenie nieruchomości. Próżno szukać w prawie polskim konkretnych przepisów regulujących ten sposób zabezpieczenia, chociaż ta forma występuje coraz cześciej w praktyce bankowej oraz w działalności innych wierzycieli.

Nie ma również regulacji prawnych w zakresie przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie istniejącej wierzytelności. Zapewne spotkasz się z opiniami prawników, którzy uważają, że jest to niedopuszczalna forma zabezpieczenia wierzytelności – z całą pewnością ja do nich nie należę i uważam, że ten sposób zabezpieczenia jest jednym z najbardziej pewnych, a napewno efektywnych.

Zawężając pole rozważań opiszę Ci dziś co dzieje się z nieruchomością, która „przeszła” na rzecz wierzyciela na podstawie stosunku przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie w przypadku ogłoszenia upadłości likwidacyjnej. Oczywiście opisana sytuacja nie jest abstrakcyjna, a ściśle powiązana ze stanem rzeczywistym i konkretnym przypadkiem.

Właścicielem nieruchomości jest wierzyciel, którego prawo własności zostało wpisane do księgi wieczystej prowadzonej dla określonej nieruchomości na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie. Strony, dokonując przeniesienia własności na zabezpieczenie, obok umowy przenoszącej własność nieruchomości na wierzyciela, zawierają również umowę zobowiązującą warunkowo (warunek – spłata długu) do bezwarunkowego przeniesienia własności na dłużnika.

Z chwilą ogłoszenia upadłości, jeśli do tego czasu dłużnik/upadły nie dokonał spłaty zadłużenia, właścicielem przewłaszczonej nieruchomości jest wierzyciel. Przedmiotowa nieruchomość nie wchodzi w skład masy upadłości.

Zasadą jest, że wierzyciel, który stał się właścicielem nieruchomości na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, ma możliwość zaspokojenia swojej wierzytelności wobec upadłej spółki z o.o. z przewłaszczonej nieruchomości, poprzez jej sprzedaż lub przejęcie na własność. Oczywiście w sytuacji, gdy wierzyciel nie zaspokoi się z przewłaszczonej nieruchomości może zgłosić w takim zakresie swoją wierzytelność do masy upadłości.

W momencie ogłoszenia upadłości, przewłaszczona nieruchomość nie wchodzi do masy upadłości, w związku z czym syndyk nie będzie miał żadnych praw do tej nieruchomości.

Pewne zastrzeżenia mogą powstać, gdy przewłaszczenie na zabezpieczenie zostanie dokonane w terminie dwóch miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Powinieneś pamiętać, że zgodnie z przepisami prawa upadłościowego i naprawczego, zabezpieczenia dotyczące długów niewymagalnych dokonane w tym terminie przez upadłego są bezskuteczne.

Jeżeli jesteś wierzycielem, który przewłaszczył nieruchomość upadłego na zabezpieczenie wierzytelności w terminie dwóch miesięcy lub mniej możesz żądać w drodze powództwa lub zarzutu uznania takiej czynności za skuteczną, jeśli w czasie dokonania zabezpieczenia nie wiedziałeś o istnieniu podstawy do ogłoszenia upadłości.

Natomiast jeżeli jesteś w zarządzie upadłej spółki z o.o., która dokonała spłaty zabezpieczonej wierzytelności przed ogłoszeniem upadłości, ale wierzyciel nie pędzi do zwrotnego przeniesienia własności, powinieneś jak najszybciej powiadomić o tym syndyka, który będzie miał legitymację do wystąpienia o zwrotne przeniesienie właśności.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 12 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Anna 18 listopada, 2015 o 00:26

  Panie Mecenasie, szczerze mówiąc, nie wiem co to jest „przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie”. Czy byłby Pan tak uprzejmy i wyjaśnił mi to? Może być w kolejnym poście.

  Anna

  Odpowiedz

  Kamil 18 listopada, 2015 o 08:08

  Najprościej mówiąc nieprawniczo, np. zawierasz np. umowę pożyczki, pożyczasz od Pana X jakąś kwotę. Umowę zabezpieczacie „przewłaszczeniem na zabezpieczenie” np. Twojego samochodu, tzn. że przenosisz własność samochodu na Pana X do czasu spłaty przez Ciebie pożyczki, jednak najczęściej jest tak że Ty z samochodu normalnie korzystasz jako biorąca w użyczenie/użytkownik, po spłacie stajesz się spowrotem włascicielem samochodu natomiast gdybyś nie spłaciła pożyczki Pan X może odebrać samochód którego jest właścicielem i wartość auta lub cenę ze sprzedaży auta zaliczyć na Twój dług. Oczywiście przewłaszczenia mogą się od siebie sporo różnić, to tylko przykład.

  Ja osobiście nigdy nie spotkałem się z przewłaszczeniem na zabezpieczenie nieruchomości, zawsze były to rzeczy ruchome.

  Odpowiedz

  Krzysztof 6 lutego, 2016 o 16:58

  Bardzo dobry artykuł.
  Interesuje mnie definicja upadłości kiedy można złożyć wniosek o upadłość. Z definicji wynika, że nie płacąc żadnych rachunków przez 30 dni muszę złożyć wniosek o upadłość. A co jeśli nie spłacam kredytów od 3 lat, komornik już zlicytował cały majątek ruchomy i zostało tylko mieszkanie aby je zlicytować? To w tym momencie mogę złożyć wniosek o upadłość?
  Upadłem po miesiącu czy po sprzedaży na przestrzeni 3 lat majątku ruchomego czy upadnę po sprzedaży mieszkania?

  Odpowiedz

  Jakub Ostrowski 8 lutego, 2016 o 00:03

  Jeżeli interesują Cię szczegóły poruszanego problemu i poszukujesz porady prawnej proszę Cię o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

  Odpowiedz

  Kamila 22 lutego, 2016 o 13:25

  Panie Jakubie, a co się dzieje z umową zobowiązującą do zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości? Zakładając, że dłużnik/upadły przed ogłoszeniem upadłości nie spłacił swojego zadłużenia z tytułu umowy pożyczki, a nieruchomość nie wchodzi już do masy upadłości – czy oznacza to, że umowa taka staje się bezprzedmiotowa i dłużnik/upadły nie może już domagać się zwrotnego przeniesienia własności?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Kamila 22 lutego, 2016 o 13:26

  uzupełniająco – oczywiście w sytuacji, gdyby już po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego – spłacił swoje zobowiązanie.

  Odpowiedz

  Jakub Ostrowski 22 lutego, 2016 o 22:55

  Bardzo dobre pytanie, ale nie w przypadku spółki z .o.o. (przedmiotowy wpis), która po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego jest wykreślana z rejestru, tj. taki podmiot nie może po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego spłacić swojego zobowiązania bo ustaje jego byt prawny.

  Natomiast w zakresie drugiego pytania należy mieć na uwadze, że własności nieruchomości nie można przenieść pod warunkiem z zastrzeżeniem terminu co jednoznacznie wskazuje, że nabywca nieruchomości staje się jej bezwarunkowym i ostatecznym właścicielem – nie ma powodów aby wierzyciel domagał się wyłączenia z masy upadłości przewłaszczonej nieruchomości.

  Jeżeli interesują Cię szczegóły poruszanego problemu i poszukujesz porady prawnej proszę Cię o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

  Odpowiedz

  Kamila 22 lutego, 2016 o 22:29

  I jeszcze jedno pytanie – jak Pana twierdzenie, o tym, że nieruchomość „przewłaszczona” nie wchodzi do masy upadłości ma się do art. 70 ze zn. 1 p.u., zgodnie z którym przepisów o wyłączeniu z masy upadłości nie stosuje się m.in. do rzeczy przeniesionych przez upadłego na wierzyciela w celu zabezpieczenia wierzytelności? pozdrawiam 🙂

  Odpowiedz

  Jadwiga 13 lutego, 2017 o 15:03

  Witam, wygralismy proces o nakaz zaplaty, zlozony przeciwko nam, firma przekazala aportem lokale spolkom z.o.0., na nasz wnisek komornik zaja udzialy w spolkach, czy mozemy zglosic upadlosc spolek i przejac lokale na poczet wierzytelnosci-jak tego dokonac z powazaniem Jadwiga

  Odpowiedz

  Jakub Ostrowski 13 lutego, 2017 o 15:15

  Pani Jadwigo podane przez Panią informacje są zbyt szczątkowe aby ocenić czy wniosek o ogłoszenie upadłości będzie najwłaściwszym rozwiązaniem. Co do zasady tak. Może Pani złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, w tym zakresie odsyłam do wpisu: https://upadloscspolkizoo.pl/wniosek-o-ogloszenie-upadlosci-dluznika-skladany-przez-wierzyciela/

  Jeżeli jest Pani zainteresowana w szczegółach tematyką proszę o kontakt: biuro@kancelaria-ostrowski.eu

  Odpowiedz

  krzysztof 18 listopada, 2020 o 11:13

  Dzień Dobry
  Mam pytanie czy przewłaszczenie wierzyciela zrobione akt notarialnym po ogłoszeniu upadłości nieprawomocnej (samo ogłoszenie upadłości) upadłego do której została skarga złożona jest skuteczne.
  Księgi wpisały wierzyciela w miejsce upadłego.
  Prawomocna upadłość została ogłoszona potem , po wpisach w księgach.
  Dług był wymagalny wcześniej przed samym ogłoszeniem o upadłość.
  Czy Syndyk może to cofnąć.
  Z poważaniem
  Krzysztof

  Odpowiedz

  Jakub Ostrowski 18 listopada, 2020 o 21:56

  tak

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: