Postępowanie o zatwierdzenie układu

Jakub Ostrowski29 kwietnia 2016Komentarze (0)

W mojej ocenie, najszybszym i najmniej ingerującym w majątek dłużnika nowym postępowaniem restrukturyzacyjnym jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Oczywiście, nie każdy dłużnik będzie mógł skorzystać z tego dobrodziejstwa.

Podane poniżej informacje dotyczą samej istoty tego konkretnego postępowania. Jeżeli jesteś dłużnikiem powinieneś wiedzieć, że Twoja sytuacja jest wyjątkowa i zanim zdecydujesz się na ten tryb restrukturyzacji, musisz dokładnie rozważyć czego oczekujesz w ramach oddłużenia. Natomiast jeżeli jesteś wierzycielem, nie możesz biernie czekać, bierz sprawy w swoje ręce i sprawdź – dokładnie – czy Twój dłużnik zasługuje na jeszcze jedną szansę.

Postępowanie o zatwierdzenie układu w głównej mierze toczy się poza sądem, przez co należy zakładać, że dłużnik jak i wierzyciele powinni być elastyczni w dochodzeniu do porozumienia.

Warunkiem bezwzględnym jest konieczność udziału w tym postępowaniu doradcy restrukturyzacyjnego, który powinien zagwarantować pełen profesjonalizm na przedpolu uzgodnień dłużnik – wierzyciele. W przypadku postępowania o zatwierdzenie układu osoba doradcy restrukturyzacyjnego jest wybierana dowolnie przez dłużnika.

Jedną z pierwszych czynności jest zawarcie przez dłużnika umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił funkcję nadzorcy układu. Jeżeli chodzi o postanowienia umowy będą one ustalane przez strony indywidulanie. Oczywiście, wynagrodzenie jakie dłużnik będzie zobowiązany zapłacić doradcy, należy ustalić w umowie.

Kolejnym krokiem po wyborze doradcy restrukturyzacyjnego jest ustalenie dnia układowego. Dzień układowy w wielkim skrócie można zdefiniować jako dzień, w którym określany jest krąg wierzytelności objętych układem, czyli takie, które powstały przed otwarciem postępowania. Prawo restrukturyzacyjne wskazuje, że dzień układowy będzie przypadał nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż jeden dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu.

Kolejnym etapem postępowania jest zbieranie przez dłużnika głosów od wierzycieli. Oczywiście obowiązuje forma pisemna, a dokładnie swoje stanowisko wierzyciele wyrażają na karcie do głosowania, która obejmuje m.in. propozycje układowe.

Prawo restrukturyzacyjne nie określa w jaki sposób mają przebiegać negocjacje z wierzycielem, całość strategi restrukturyzacyjnej pozostawiona jest dłużnikowi.

Pozycja wierzyciela nie jest osłabiona chociażby dlatego, że w sytuacji, gdy dany wierzyciel uzna, że informacje w doręczonej mu karcie do głosowania nie są wystarczające, ma on możliwość uzyskania dodatkowych wiadomości od doradcy restrukturyzacyjnego m.in. w zakresie sytuacji finansowej dłużnika. Wierzyciel ma także prawo złożenia zastrzeżeń, które muszą trafić do sądu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie układu.

W postępowaniu o zatwierdzenie układu przewidziany jest wymóg większości niezbędnej do zawarcia układu. Sąd zatwierdzi układ, jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli uprawnionych do głosowania, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania. Czas na zatwierdzenie układu przez sąd wynosi dwa tygodnie, oczywiście od daty wpłynięcia wniosku nie posiadającego braków formalnych.

Ważna informacja dla dłużnika jak i wierzyciela jest taka, że zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym nie ogranicza dłużnika w zarządzie jego majątkiem. Jak i również sam fakt zbierania głosów od wierzycieli nie ma wpływu na bieg postępowań sądowych, administracyjnych czy sądowo-administracyjnych z udziałem dłużnika.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: