Nowa upadłość konsumencka obowiązuje od dziś – 24.03.2020 r.

Jakub Ostrowski24 marca 2020Komentarze (0)

Jeżeli interesujesz się choć trochę upadłością konsumencką to pewnie wiesz, że od 24 marca 2020 r. zaczynają obowiązywać zupełnie nowe zasady ogłaszania upadłości konsumenckich.

Najważniejsza zmiana, która umożliwi uzyskanie pozytywnej decyzji – ogłoszenie upadłości – dotyczy uchylenia przepisu na podstawie, którego sądy oddalały wnioski konsumentów.

Dla przejrzystości tematu nie będę opisywał co uchylono, co zostało zmienione, a co dalej obowiązuje w niezmienionym kształcie. Zakładam, że interesuje Cię jak jest, dlatego czytając ten tekst dowiesz się jak wygląda „nowa” upadłość konsumencka (obowiązująca od 24.03.2020 r.).

Nowa upadłość konsumencka

Nowa upadłość konsumencka

Aktualnie wszystkie wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w przypadku zaistnienia niewypłacalności oraz przy braku prowadzenia działalności gospodarczej będą uwzględnianie przez sąd – co oznacza ogłoszenie upadłości dla wszystkich.

Brak majątku nie jest przeszkodą do ogłoszenia upadłości.

W sytuacji, gdy majątek (lub jego brak) nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa – środki na pokrycie kosztów wypłacane są z kasy danego sądu, który ogłosił upadłość.

W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd wyznacza syndyka, którego głównymi zadaniami są zlikwidowanie/sprzedaż majątku (o ile go masz; bo tak jak już napisałem posiadanie majątku nie ma znaczenia dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej) oraz sporządzenie listy wierzytelności.

Lista wierzytelności to dokument zawierający zestawienie Twoich wierzycieli. Lista sporządzana jest przez syndyka. W skrócie: komu i ile jesteś winna/y.

Po zatwierdzeniu złożonej przez syndyka listy wierzytelności i przeprowadzeniu przez niego likwidacji/sprzedaży majątku, składa on do sądu projekt planu spłaty wierzycieli znajdujących się na liście wierzytelności albo informację, że:

– doprowadziłaś/eś do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyłaś/eś jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie majątku oraz celowe nieregulowanie zobowiązań

lub

– w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do Ciebie prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym już umorzono Ci całość lub część zobowiązań.

W tych dwóch powyższych przypadkach sąd odmówi umorzenia zobowiązań lub ustalenia planu spłaty, a niespłacone długi w dalszym ciągu będą Cię obciążały, chyba, że ustalenie planu spłaty lub umorzenie zobowiązań jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi (bardzo ocenne i wyjątkowo ryzykowne).

Syndyk może też przedstawić informacje wskazujące, że Twoja osobista sytuacja powoduje, że jesteś trwale niezdolna/y do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty i wtedy sąd umorzy Ci w całości wszystkie zobowiązania jakie powstały przed dniem ogłoszenia upadłości. Sukces.

Nie rób niczego pochopnie.

Spokojnie zaplanuj całe postępowanie i przygotuj się na różne warianty, bo jeżeli źle podejdziesz do sprawy, to może ona zakończyć się totalną klapą.

Oznacza to w tym przypadku, że sąd ogłosi Ci upadłość, ale może ustalić plan spłaty na 7 lat lub odmówić jego ustalenia i zostaniesz ze swoimi długami na kolejne lata…

Upadłość konsumencka – statystyki

Statystyki pokazują ciągły wzrost ogłoszonych upadłości konsumenckich, spójrz jak to wyglądało:

2015 r. – 2153 ogłoszonych upadłości

2016 r. – 4447 ogłoszonych upadłości

2017 r. – 5470 ogłoszonych upadłości

2018 r. – 6552 ogłoszonych upadłości

2019 r. – 7944 ogłoszonych upadłości.

Ile będzie w tym roku?

Jakub Ostrowski
adwokat
doradca restrukturyzacyjny

Photo by Emil Kalibradov on Unsplash

***

Poręczenie, a upadłość likwidacyjna spółki z o.o.

Umowa poręczenia polega na przyjęciu przez poręczyciela zobowiązania względem wierzyciela do spełnienia zobowiązania w sytuacji, gdyby dłużnik tego zobowiązania nie wykonał.

Istota poręczenia odnosi się do faktu, że poręczyciel nie przystępuje do długu głównego, ale zaciąga własne zobowiązanie, którego treścią jest spełnienie świadczenia w przypadku, gdyby nie wykonał tego dłużnik główny [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: